17 nov

Relasjoner og konflikthåndtering – gjennomføres digitalt

tir 17 november - ons 18 november kl. 10:00 - 15:00

WEBINAR -
Meld på
Dette kurset er bare for medlemmer
Logg inn Bli medlem

Detaljer

tir 17 november 2020 – ons 18 november kl. 10:00 – 15:00
Påmeldingsfrist: november 6, 2020

Kontakt

Anne Eva Røste Bjørnstad anne.eva.bjornstad@finansforbundet.no 41632447

Informasjon

Målgruppen er tillitsvalgte som ønsker å videreutvikle sin kompetanse innen relasjonsbygging og konflikthåndtering.

Ta kontakt med din hovedtillitsvalgt innen 6. november dersom du ønsker å bli påmeldt kurset.

Kurset fokuserer på kartlegging, håndtering, megling, utvikling og avvikling av konflikter. Kurset bygger på deltakernes erfaringer og store deler av kurset er viet praktisk arbeid med reelle situasjoner fra deltakernes dagligliv som tillitsvalgte. Etter kurset skal du:

  • Være bevisst hvilke kloke grep du kan ta for å skape gode relasjoner overfor medlemmer og ledere
  • Være oppmerksom på hvordan du selv påvirker kommunikasjonen mellom deg og andre, både verbalt og med kroppsspråket
  • Kunne forebygge unødvendige konflikter
  • Kunne kjenne igjen og unngå de vanligste fallgruvene i konflikter
  • Kunne håndtere vanskelige situasjoner med større trygghet

Det er Kjell Ribert som er instruktør på dette kurset. Han er utdannet Master in Mediation and Conflict Resolution (MMCR) ved Københavns Universitet. Han har gjennomført et stort antall kurs, seminarer og opplæringsprogram for bedrifter, fagforeninger og øvrige organisasjoner.

Den hovedtillitsvalgte sender sin prioriterte liste til sekretariatet ved aeb@finansforbundet.no innen utgangen av 9. november.

 

  • Alle som deltar på kurs for tillitsvalgte i regi av Finansforbundet mottar en deltakerliste med navn, bedriftstilknytning og e-post adresse til deltakerne.
  • I etterkant av kurset sendes det ut en evaluering ved bruk av verktøyet Questback. I evalueringen fremkommer hjemmelen for undersøkelsen samt hvor lenge resultatene vil bli oppbevart. 
  • Finansforbundet benytter HRG Nordic og Fjell og Fjordkonferanser for å håndtere henholdsvis bestilling av flybilletter og hotellopphold. Finansforbundet sender ut elektroniske kursbevis til deltakerne som måtte ønske det ved bruk av verktøyet Accredible. Deltakerne må gi samtykke til utsendelse av kursbevis på Min Side.
  • Myndighetene har vedtatt endringer i beskatning av goder opptjent i arbeidsforhold med virkning fra 1.1.2019. Derfor har vi besluttet at det ikke er anledning til å benytte bonus opptjent på reiser/opphold betalt av Finansforbundet til private formål.