04 nov

Webinar: Klimarisiko Nord-Norge

Ons 04 november kl. 09:00 - 11:15

Detaljer

Ons 04 november 2020 kl. 09:00 – 11:15
Påmeldingsfrist: november 4, 2020

Kontakt

Informasjon

Velkommen til webinar med tema Finansiell klimarisiko og Nord-Norge.

SpareBank 1 Nord-Norge, Finansforbundet, Klimapartnere Troms og Norsk klimastiftelse inviterer til webinar 4. november klokken 09 – 11.15. Der tar vi utgangspunkt i at både klimaendringene, klimapolitikken og energiomstillingen vil påvirke finanssektoren og mange store og små selskaper også i Nord-Norge de neste årene.

 Her er noe av programmet:

  • Klimarisiko i Nord-Norge – med utgangspunkt i sektorene sjømat, bygg/anlegg/eiendom og reiseliv. Innlegg v/ Brita Staal, spesialisert i klima- og bærekraftstrategier for privat og offentlig sektor, SALT.
  • Fysisk klimarisiko – status klimaendringer og temperaturstigning. Innlegg v/ Tore Furevik, direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning.
  • Havet og klimarisiko – hvordan påvirkes havet av klimaendringer? Intervju med Jan-Gunnar Winther, direktør ved Senter for hav og Arktis.
  • Klimarisiko og norsk økonomi – om anbefalingene i regjeringens klimarisikoutvalg. Innlegg v/ Linda Nøstbakken, forskningsdirektør i SSB og medlem i regjeringens ekspertutvalg for klimarisiko.
  • Hvordan forholder kapitalmarkedene og investorene seg til økende finansiell klimarisiko? Ronny Sørensen, finanssjef i Sparebanken Nord-Norge, deler erfaringer og refleksjoner

Intervjuer og samtale:

  • Nanna M Ringstad, fagansvarlig bærekraft at Finansforbundet.
  • Line Bjørkly, daglig leder i Klimapartnere Troms.
  • Berit Kristoffersen, førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsvitenskap, Universitetet i Tromsø
  • Klimarisiko‐rapportering: Hvordan kommunisere klimarisiko til finansmarkedet? Hvordan påvirker klimaendringer og klimapolitikk virksomheten? Innlegg v/ Maria Gjølberg, partner i The Governance Group.

Vi setter av god tid til spørsmål underveis. Vel møtt!