Medbestemmelse

Læringsmål: Etter å ha gjennomført leksjon 2 skal du ha kunnskap om historikken bak retten til medbestemmelse, samt vite i hvilke type saker i din bedrift du har rett til medbestemmelse.

Arbeidstakerne har rett til medbestemmelse ved beslutninger som er av betydning for arbeidsforholdet. Prinsippet om medbestemmelsesrett er fastslått i Grunnloven. Medbestemmelsesretten er også inntatt i andre lover. I følge arbeidsmiljøloven skal arbeidstakerne medvirke ved utformingen av systemer som brukes ved planlegging og gjennomføring av arbeidet.
Arbeidsmiljøloven: krav til medvirkning