Rettigheter og plikter

Læringsmål: Den tillitsvalgte skal kjenne til sine rettigheter og hvilke lov- og avtaleverk som hjemler hva.

http://https://vimeo.com/389506889