Verving

Hvorfor er det viktig med mange medlemmer? Finansforbundet er størst i vår bransje, og det betyr at vi har mest innflytelse. Som tillitsvalgt er det viktig at du snakker på vegne av et flertall. Da får du større gjennomslagskraft siden ledelsen må ta hensyn til det du sier. Ditt hovedfokus som tillitsvalgt er å opprettholde forhandlingsstyrken og med det kunne påvirke ansattes arbeidsforhold. Det er derfor viktig at du alltid har fokus på å snakke med ansatte om det å være medlem av Finansforbundet. Du må også oppmuntre medlemmene til å snakke med kollegaer som ikke er medlem. Her får du noen verveargumenter som også medlemmene kan benytte seg av. Det viktigste er at du tar kontakt og spør. Målet må ikke nødvendigvis være antall nye medlemmer, men f.eks hvor mange dere har spurt. Sett mål for TUet ditt og prioriter områder i bedriften som har størst potensial. Ikke gap over for mye. Gjør det enkelt! Kan du ikke svare på et motargument så er det helt greit. Da har du anledning til å komme tilbake. Har vedkommende rett i sitt motargument så berøm vedkommende for det. Husk at jo oftere du spør, jo tryggere blir du. Tips: Disse to svarene kan faktisk benyttes som svar på nesten alle motargumenter: «De beste beslutningene tas med oss tilstede» «Vi blir hørt fordi vi er mange» LYTT til det som blir sagt og HUSK at et motargument er en mulighet! Det kan også hende at du er delvis enig i motargumentet, og det er helt ok! For eksempel at det oppleves som at de tillitsvalgte ikke har noen påvirkning på størrelsen på, og hvordan den lokale lønnspotten fordeles: «Jeg kan ikke være uenig at du opplever det, men visste du at vi fremmer saker for ledelsen der hvor vi ser det er store lønnsforskjeller, og at vi har lykkes med å juster opp lønnen for enkelte ansatte?» «Visste du at vi har coacher som kan komme med nyttige tips om hvordan du kan selge deg selv i lønnssamtalen/medarbeidersamtalen?» Struktur for verving Be om lister over ansatte i bedriften. Gå igjennom disse og bli enige om hvilke områder dere skal fokusere på. Målet må ikke nødvendigvis være nye medlemmer, men hvor mange du har spurt. Finn også gode ambassadører i disse områdene. Gi de gjerne en «gulrot» for å verve kollegaer. Dette kan for eksempel være ekstra gavekort eller noe annet de syns er motiverende. Vær nysgjerrig!
  • Hva er kollegene dine opptatt av?
  • Hvilken livssituasjon har de?
  • Hvilke utfordringer har de?
  • Er medlemmer opptatt av andre ting enn de som ikke er medlemmer?
  • Hva oppleves som positivt med jobben?
  • Setter de pris på det som er avtalefestet?
  • Hva er viktig for dem
Lytt! De fleste liker å prate om seg selv eller det som er viktig for dem. Når du lytter opplever den du snakker med å bli forstått. Når du opplever å bli forstått gir det grobunn for tillit. Det er greit å ikke ha svar på alle spørsmål eller argumenter. Lag en rutine for å ta kontakt igjen.