Lag struktur og sett av tid

Etter å ha gjennomført denne leksjonen skal du ha en forståelse for at tillitsvalgtarbeid tar tid og du må selv sette av tid til å forberede deg, og til å trene på det du skal gjøre i rollen. Du skal vite hvordan du kan lage en struktur for tillitsvalgtsarbeidet.