Ny som tillitsvalgt

Læringsmål for leksjon 1 «Ny som tillitsvalgt», er at du etter å ha gjennomført modulen skal kunne beskrive hvilke oppgaver du som tillitsvalgt har, både i møte med ledelsen og i møte med medlemmer. I tillegg skal du kunne gi konkrete eksempler på hva dette vil være i din bedrift med utgangspunkt i din rolle som tillitsvalgt.

Denne modulen inneholder fire emner og en quiz som du finner i venstre kolonne. Lykke til!