Slik virker lønnskalkulatoren

Stilling er utilgjengelig / grået ut. Hvordan aktiver jeg Stilling?

  • Du må velge Bedriftstype før du velger Stilling.
  • Utdanning må stå på Alle.  Det er fordi SSB-tallene gir ikke grunnlag for å la kalkulatoren sammenligne lønn i samme stilling ut i fra forskjellig utdanningsnivå.


Husk: 

  • Kalkulatoren gjelder heltidsansatte som er på regulativlønn.
  • Tallene er veiledende og gjennomsnittlige. Gir ikke eksakte tall på hva lønnsnivået i en spesifikk bedrift er.
  • Får du «Ikke tilgjengelig» som svar når du velger noe? Det betyr at det enten ikke nok respondenter eller at tallene ikke er brutt ned på det du ønsker, f.eks kjønn eller geografi. Velg Alle i stedet.
  • Kalkulatoren kan ikke vise andre stillingstyper eller bedrifter enn det som finnes i SSB-statistikken. Samme stillingskategori kan ha forskjellig lønnsnivå i ulike bedrifter. 
  • Tillitsvalgte i bedriftene kjenner vanligvis mer til om hvordan lønnsforholdene er i virksomhetene.
  • Utdanningsnivå antas her å være «innbakt» i stillingskategorier. SSB-tallene gir ikke grunnlag for å la kalkulatoren sammenligne lønn i samme stilling ut i fra forskjellig utdanningsnivå. Derimot stiger lønnen mer med alder for grupper med høy utdanning.
  • Tallene representerer ikke Finansforbundets ønsker om hva du bør tjene. Vi jobber for å utjevne lønnsforskjellene mellom menn og kvinner.
  • Enkelte grupper ansatte innenfor en virksomhet eller et område kan trekke opp gjennomsnittslønn og –bonus betydelig.