Finans Norge og Finansforbundet

Forhandlingsstart 24. april. Partene har også satt av 25. og 29. april til forhandlinger dersom det blir nødvendig.

Dette er vårt største forhandlingsområde. I hovedsak bank og forsikring, med 22 240 medlemmer (per. 1.2.2019) i følgende bedrifter (PDF) 

Pål Adrian Hellman
Krever reallønnsvekst

– I år har vi en klar forventning om reallønnsvekst for våre medlemmer som vi tar med inn i forhandlingene, sier forbundsleder Pål Hellman i Finansforbundet.

Les mer i Finansfokus

Et mellomoppgjør

Årets lønnsoppgjør er et såkalt mellomoppgjør. Det betyr at partene kun forhandler om økonomi. 1. april kom YS/LO og NHO (frontfaget) – i havn, med en lønnsramme på 3,2 % som er førende for alle videre oppgjør.

Lønnsrammen er gitt fra frontfaget. I år er rammen 3,2 %. Årslønnsveksten består av tre komponenter, og det er summen av disse som utgjør kostnadsrammen partene må holde seg innenfor:

1. Lønnsoverhenget beskriver hvor mye lønnsnivået ved utløpet av ett år ligger over gjennomsnitts¬nivået for året.

2. Lønnsglidningen er den delen av årslønnsveksten som skyldes tillegg og øvrig lønnsvekst som gis i den enkelte bedrift i løpet av året.

3. Det generelle tillegget som fastsettes gjennom de sentrale forhandlingene og som gis til alle som er omfattet av tariffavtalen.

Rammen er altså den totale lønnsveksten for året; både det sentrale og lokale oppgjør.

Vårt forhandlingsutvalg i Finans Norge-området:

Fra forbundsstyret:

Pål Adrian Hellman

Forbundsleder

938 33 550
Bente H Espenes

Bente Hornsrud Espenes

Nestleder

481 58 338
Vigdis Mathisen

Vigdis Mathisen

Styremedlem, DNB, Oslo Akershus

952 36 141
Ingar Brotnov

Ingar Brotnov

Styremedlem, If skadeforsikring, Oslo Akershus

934 80 168
Gunnar Mjaatvedt

Gunnar Mjåtvedt

Styremedlem, Gjensidige, Hordaland

916 44 137

Fra vårt sekretariat:

Runar Henriksen

Runar Wilhelm Henriksen

Direktør

909 82 540
Pål Behrens

Pål Behrens

Leder Juridisk. Advokat (H).

900 89 554
Sven Eide

Sven Eide

Sjeføkonom

476 49 052
Tor André Sunde

Tor André Sunde

Spesialrådgiver

934 59 590
Anne Cecilie Andresen

Anne Cecilie Andresen

Leder Forhandlinger og kompetanse

926 63 319

Spekter og Virke er ferdig

Vi har medlemmer i tariffområdene Spekter, Virke og Finans Norge:

  • Sjekkboks ikon
    Spekter
  • Sjekkboks ikon
    Virke
  • Sjekkboks ikon
    Finans Norge

Forhandlingene starter onsdag 24. april.