2. april: Spekteroppgjøret er i havn

Tariffoppgjøret i Spekter består av en sentral A-del og en lokal og bedriftsvis B-del. Det er den sentrale A-delen som nå er ferdig forhandlet.

Alle arbeidstakere gis et lønnstillegg på kr. 4.875,- i året. Arbeidstakere med en grunnlønn på kr 430.221,- og under pr. år gis et ytterligere lønnstillegg på kr 3.900,- totalt kr 8.775,- pr år. Rammen er på 3,2%.

Fristen for bistand til B-delsforhandlingene er fredag 3. mai. Fristen for avslutning av B-delsforhandlingene er fredag 10. mai.

I tariffområde Spekter har Finansforbundet har 212 medlemmer (per. 1.2.2019) i Norges Bank, Innovasjon Norge og Vertikal Helseassistanse.

Les mer på ys.no

Vårt forhandlingsutvalg i Spekter-området:

Leela Borring Låstad

Ikke møtende varamedlem, Innovasjon Norge, Oslo Akershus

976 99 972
Tor André Sunde

Tor André Sunde

Spesialrådgiver

934 59 590

Tariffavtale

Finansforbundet har tariffavtale i noen bedrifter som er medlemmer i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Kontakt tariff@finansforbundet.no for å finne ut om du er omfattet av en disse avtalene.