4. april: Enighet mellom YS og Virke

YS og Virke kom til enighet etter to dager med forhandlinger. Resultatet er i tråd med frontfaget og gir en ramme på 3,2 prosent.

Nina Syvertsen Hovedtillitsvalgt i Lindorff

« Vi forventer at ledelsen sikrer at alle ansatte får ta del i verdiskapningen i det lokale lønnsoppgjøret. »

Det er den sentrale delen av Virke-oppgjøret som nå er sluttført. Resultatet betyr for våre 745 medlemmer i bedriftene Kredinor, Lindorff-gruppen, Melin Collectors AS, Svea Finans AS og Lowell, en økning på de som er ansatt på minstelønnssatser som følger:

LønnstrinnPer timePå året
1-3kr 2,-kr 3 900,-
4kr 3,-kr 5 850,-
kr 5,-kr 5,-kr 9 750,-
6kr 5,80kr 11 310,-

Løft for lavtlønnede og likestilling
Resultatet innebærer reallønnsvekst for mange ansatte. Det er et løft for ansatte i stillingskategoriene med lavest lønn, der det også jobber flest kvinner i dag. På grunn av dette var det ikke rom for å forhandle frem et generelt tillegg i de sentrale forhandlingene i år. Nå gjenstår de lokale lønnsoppgjørene i bedriftene.

Bedriftene må ta ansvar lokalt
– Vi forventer at ledelsen sikrer at alle ansatte får ta del i verdiskapningen i det lokale lønnsoppgjøret, sier Nina Syvertsen, hovedtillitsvalgt i Lindorff.

Vårt forhandlingsutvalg i Virke-området:

Nina Syvertsen

Styremedlem, Lindorff, Oslo Akershus

951 06 194
Tor André Sunde

Tor André Sunde

Spesialrådgiver

934 59 590

Tariffavtale

Er din bedrift medlem i Virke, så er du omfattet av funksjonæravtalen mellom Virke og Finansforbundet, samt eventuelle lokale særavtaler som de tillitsvalgte har fremforhandlet med bedriftens ledelse.

Funksjonæravtale med Virke (pdf)