Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Streik i finans?

Alt du trenger å vite om en mulig streik i finanssektoren.

Sist oppdatert 22. mai 2023

 • Det ble brudd i forhandlingene mellom Finansforbundet og Finans Norge 4. mai. Vi ble ikke enige om fordelingen innenfor lønnsrammen i oppgjøret.
 • Det er varslet plassoppsigelse for 20 000 ansatte i Finans Norge-området – i hovedsak i bank og forsikring.
 • Nå trenger vi bistand fra Riksmekleren. Dato for mekling blir mandag 5. juni.
 • En eventuell streik vil tre i kraft tidligst 6. juni. Streik innebærer arbeidsstans, det omfatter selvfølgelig også hjemmekontor.

Streikebidrag

Under en streik utbetales det ikke lønn, men streikebidrag.

Streikebidraget innebærer at du i utgangspunktet skal få samme netto utbetaling som om du var i arbeid.

Streikebidraget er skattefritt og begrenset oppad til bruttolønn inntil 12 G.

Samme regler gjelder ved en eventuelt lockout fra arbeidsgiver.

Sykepenger under streik

Vi garanterer at hvis du blir tatt ut i streik – og blir syk – så får du samme kompensasjon som dine streikende kolleger.

Det gjelder enten du er syk når streiken begynner eller blir syk i løpet av streiken.

Har du anledning til å benytte egenmelding får du også streikestøtte på vanlig måte.Ferieavvikling og feriepenger

Du har rett til å avvikle ferie som allerede er avtalt før en eventuell streik.

Arbeidsgiver kan verken nekte deg å ta ut fastsatt ferie eller endre tidspunktet for fastsatt ferie. Arbeidsgiver skal utbetale feriepenger selv om streiken pågår.

Dersom du tar ut avtalt ferie under streik anses du ikke som streikende og skal motta lønn på vanlig måte fra arbeidsgiver.

Konfliktinfo via SMS

Har du korrekt mobilnummer og godtatt SMS-samtykke i vårt medlemsregister? Det er lurt. På den måten kan vi sende deg viktig informasjon på SMS i forbindelse med en eventuell streik.

 1. Logg inn på Min side og klikk Endre i boksen Personopplysninger.
 2. Legg inn mobilnummer. Klikk Lagre.
 3. Klikk Samtykker i boksen Personopplysninger.
 4. Kryss av for Ønsker SMS
 5. Klikk Lagre

Ofte stilte spørsmål

Mer til fler. Vi streiker for et høyere sentralt tillegg. Prisvekst og renteoppgang rammer bredt. Derfor må vi sikre alle medlemmer et lønnsløft i de sentrale forhandlingene. 

Alle fortjener mer. Finans Norge vil gi mest mulig i lokale tillegg i bedriftene, der de selv tar endelig beslutning på fordelingen. De som ikke får slike tillegg, vil da rammes ekstra hardt av prisvekst og renteoppgang. 

Finans er ikke en lavtlønnsnæring. Vi har medlemmer på alle lønnsnivå og type kompetanse. Da er det viktig at vi løfter hele laget.

Vi skal møte arbeidsgiverne i Finans Norge hos Riksmekleren 5. juni. Her vil vi møte arbeidsgiversiden i et siste forsøk på å oppnå enighet.

Finansforbundet brøt forhandlingene med Finans Norge torsdag 4. mai 2023. Fredag 5. mai fikk Riksmekleren varsel om plassoppsigelse for 20.000 ansatte i finans – i hovedsak i bank og forsikring. Plassoppsigelse betyr å si opp arbeidsavtalene i den hensikt å sette i gang en lovlig streik.

Blir det brudd i meklingen vil en streik tre i kraft tidligst 6. juni.

Forbundet vil sørge for informasjon på nettsidene, per e-post, SMS og Teams-møter, alt etter hva som er hensiktsmessig. Tillitsvalgte og medlemmer vil bli holdt løpende orientert om det som skal skje videre og hvordan de skal forholde seg ved en streik.

Finansforbundet valgte å bryte forhandlingene fordi Finans Norge viste liten vilje til å forhandle om innretningen på rammen i oppgjøret. Avstanden var for stor.

Vi opplevde en rigid holdning fra Finans Norge til hvordan oppgjøret skulle fordeles innenfor den normgivende rammen fra frontfaget på 5,2 %. Det var stor uenighet om hvor mye av lønnsrammen som skulle gis til alle sentralt eller via lokal pott i bedriftene. Finans Norge ville ha mest mulig til lokale lønnsoppgjør. Finansforbundet mener det er viktig med et godt generelt tillegg for alle – i tråd med det som ble gitt i andre oppgjør.

Det er god lønnsevne i hele finansnæringen. Bedriftene leverer fantastiske resultater og det utbetales enorme summer i utbytte til eierne. Vi forventet at oppgjøret reflekterte denne verdiskapningen som de ansatte har bidratt til.

Å bryte forhandlinger er ikke noen lett beslutning. Vårt forhandlingsutvalg har lagt en helhetsvurdering til grunn. Nå trenger vi bistand fra Riksmekleren.

Det forventes at du viser lojalitet og støtte, og stiller opp på oppsatte vakter som streikevakt og deler ut evt. løpesedler. Det forventes også at du holder seg oppdatert om utviklingen av konflikten og deltar i informasjonsmøter.

Tillitsvalgte i den enkelte bedrift har et særskilt ansvar for å informere deg om hvordan du skal forholde seg under en eventuell streik. Hvem som er din nærmeste tillitsvalgt finner du på Min side.

Hvis du er tatt ut i streik, men likevel velger å jobbe, er dette streikebryteri. Dette er et grovt brudd på medlemspliktene og er grunnlag for eksklusjon fra forbundet.

Ved et eventuelt brudd i lønnsforhandlingene varsler forbundet såkalt plassoppsigelse for medlemmer i de bedriftene som er omfattet av oppgjøret. Plassoppsigelse betyr å si opp arbeids­avtalene i den hensikt å sette i gang en lovlig streik.

Plassoppsigelse ble varslet 5. mai. Har du meldt deg inn i Finansforbundet etter at varsel om plassoppsigelse er sendt ut, er du ikke omfattet av denne og skal i utgangspunktet ikke streike. Du skal møte på jobb som vanlig. Dette er hovedregelen.

Hvis du ønsker å delta i en eventuell streik – selv om du har meldt deg inn etter 5. mai – så er dette mulig:

Slik går du frem for å delta i streiken:

 • Last ned skjema “Søknad om fritak fra arbeidsplikt (PDF)
 • Fyll ut skjemaet og lever det til arbeidsgiver for signering.
 • Hvis arbeidsgiver godtar din henvendelse leverer du kopi av det signerte skjemaet til hovedtillitsvalgt slik at du blir registrert på listen over de som skal streike.
 • Du kan nå delta i streiken. Det innebærer at du ikke får lønn fra arbeidsgiver de dagene streiken pågår. I stedet får du streikebidrag på lik linje med dine kolleger som er i streik.
 • Hvis arbeidsgiver ikke aksepterer din søknad må du godta dette og møte på jobb som normalt.


Er du tillitsvalgt?

Logg inn for viktig informasjon

Har du spørsmål om streik- og streikeberedskap?

Ta kontakt med din tillitsvalgt

Hvem som er din nærmeste tillitsvalgt finner du på Min side

Ta kontakt med forbundets beredskapsgruppe

beredskap@finansforbundet.no

Telefon: 22 05 63 00

Var dette nyttig?