Lønnspolitikk

Finansforbundet jobber for innflytelse på all lønnsdannelse, både sentralt og lokalt. Belønningssystemene skal være enkle å forstå, forutsigbare og oppfattes som rettferdige.

Det betyr:

  • Et avtaleverk som sikrer innflytelse der lønn fastsettes 
  • Føringer mot en sentralt forankret lokal lønnsdannelse 
  • Reallønnsvekst for medlemmene 

Du skal stå best mulig rustet i lønnsforhandlinger og få en riktig andel av verdiskapingen du har bidratt til. Å sikre lik lønn for arbeid av lik verdi er et viktig mål.

Mer enn penger og arbeidsvilkår

Lønns- og tariffpolitikk handler også om muligheten for å kunne være med på å bestemme bedriftens framtid og hva som skal til for å gjøre bedriften til et godt sted å jobbe. Det handler om å legge til rette for en god og lang karriere, permisjoner og pensjon, utdanning og opplæring.

Finansforbundet tariffpolitikk skal skape attraktive arbeidsplasser.