Lønnsstatistikk

Statistikken gir deg et pekepinn på lønnsnivået i bank og forsikring og oppgir i hovedsak gjennomsnittslønn.

Forhandlingsstatistikk per 1. september 2016

Forhandlingsstatistikken 2016 - med nye 2015-tabeller (Excel)

Forhandlingsstatistikken beskriver lønnsforholdene for de ansatte i Finans Norges medlemsbedrifter innen sektorene bank og forsikring pr. 1. september 2016. 

Statistikken er basert på utdrag av data fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) sin statistikk for ansatte i finanstjenester. Statistikken er laget av SSB for Finans Norge og Finansforbundet.

Tre nye forhold

Ny statistisk ordning: Fra og med 2015 er datagrunnlaget til lønnsstatistikken basert på opplysninger fra en ny statistisk ordning - den såkalte A-ordningen. Tallmaterialet etter den nye ordningen er ikke sammenliknbart med tidligere år.

DNB er omgruppert fra sparebank til forretningsbank. Omgrupperingen vises både i 2015 og 2016-tallene.

Lønnsveksten som ble lagt til grunn for forhandlingene var på 2,3 %, og dermed 1,5 prosentpoeng lavere enn det statistikken viser. Grunnen for justeringen av lønnsveksten var at det i 2016 ble lagt fire nye lønnstrinn på toppen av regulativet. Disse fire trinnene ga rundt 600 heltidsansatte regulativlønte som bidro til veksten på avtalt lønn med om lag 1,5 prosent. Justert for effekten av utvidelsen av regulativet er lønnsveksten på avtalt lønn for heltidsansatte 2,3% i stedet for de 3,8% som vises i statistikken.