Lønnsstatistikk

Fakta om lønn i finansnæringen

  • Gjennomsnittlig avtalt lønn i 2016 var kr 555 000,- per år
  • Medianlønnen** ligger rundt lønnstrinn 50, kr 515 533,- per år
  • Gjennomsnittlig bonus og overskuddsdeling var kr 33 600,-. Nivået varierer mye etter type stilling
  • Inklusive overtid og alle tillegg var gjennomsnittlig lønn kr 598 800,-
  • To av tre ansatte rykker opp ett eller flere lønnstrinn i løpet av et år
  • De som jobber i Oslo fylke tjener mest
  • Det er flere kvinner som jobber deltid enn menn,  2 515 mot 668
  • De som er i alderen 40-44 har høyest inntekt
  • I 2001 var gjennomsnittlig avtalt lønn kr 320 592,- per år

Forhandlingsstatistikk

Forhandlingsstatistikken beskriver lønnsforholdene for ansatte i bank og forsikring i Finans Norges medlemsbedrifter pr. 1. september 2016.

Statistikken er basert på utdrag av data fra SSBs statistikk for ansatte i finanstjenester. Statistikken er laget av SSB for Finans Norge og Finansforbundet.

Last ned forhandlingsstatistikken for 2016 (Excel)