Lønnsstatistikk

9 fakta om lønn i finansnæringen

 • Sjekkboks ikon
  Gjennomsnittlig avtalt lønn i 2018 var kr 596 600,- per år
 • Sjekkboks ikon
  Medianlønnen ligger rundt lønnstrinn 53, kr 552 800,- per år
 • Sjekkboks ikon
  Gjennomsnittlig bonus og overskuddsdeling var kr 34 200,-. Nivået varierer mye etter type stilling
 • Sjekkboks ikon
  Inklusive overtid og alle tillegg var gjennomsnittlig lønn kr 650 400,-
 • Sjekkboks ikon
  To av tre ansatte rykker opp ett eller flere lønnstrinn i løpet av et år
 • Sjekkboks ikon
  De som jobber i Oslo fylke tjener mest
 • Sjekkboks ikon
  Det er flere kvinner som jobber deltid enn menn,  1754 mot 593
 • Sjekkboks ikon
  De som er i alderen 45-49 har høyest inntekt
 • Sjekkboks ikon
  I 2001 var gjennomsnittlig avtalt lønn kr 320 592,- per år

Forhandlingsstatistikk

Forhandlingsstatistikken beskriver lønnsforholdene for ansatte i bank og forsikring i Finans Norges medlemsbedrifter pr. 1. september 2018.

Statistikken er basert på utdrag av data fra SSBs statistikk for ansatte i finanstjenester. Statistikken er laget av SSB for Finans Norge og Finansforbundet.

NY:  Last ned forhandlingsstatistikken for 2018 (Excel)

Last ned forhandlingstatistikken for 2017 (Excel)