Tarifforhandlinger

Slik forgår tarifforhandlingene under lønnsoppgjøret hver vår.

Forhandlingenes_gang