Den digitale endringsagenten

Søk om gratis plass på BI-kurset Den digitale endringsagenten. Frist 28. mai.

Timeplan

Oslo: gjennomføring høst 2019

1. samling: 12.09 – 13.09
2. samling: 04.11 – 05.11

Bergen: gjennomføring høst 2019

1. samling: 26.09 – 27.09
2. samling: 14.11 – 15.11

Trondheim: gjennomføring høst 2019

1. samling: 26.09 – 27.09
2. samling: 14.11 – 15.11

BI tar forbehold om endringer i timeplanen.

Du kan også søke plass på BI-kurset Digital forretningsforståelse (frist 28. mai).