Veibeskrivelse til Homborsund

Slik kommer du deg til hyttene i Homborsund

Fra Oslo
Kommer du fra Oslo (nord) på E18 fortsetter du ca. 2 km etter avkjøringen til Grimstad (Statoilstasjon på venstre side). Ta av fra E18 i Morholst-krysset og inn på riksvei 420 (gamle E18) og kjør mot Homborsund. I første rundkjøring tar du av mot Homle og Østerhus. Følg riksvei 420 i drøye 8 km til avkjøring til Eide kirke. Ta av til venstre og følg veien 1,6 km til Eide kirke. Se beskrivelse under: Fra Eide kirke.

Fra Kristiansand
Kommer du fra Kristiansand (sør) tar du av fra E18 ved avkjøringen til Lillesand; Lillesand sentrum. Følg riksvei 420 (gamle E18) nordover. I første rundkjøring tar du av til Tingsaker. I neste rundkjøring etter ca. 1 km, følger du riksvei 420 mot Homborsund. Etter 6,5 km kommer du til avkjøringen til Eide kirke. Ta til høyre og følg veien frem til kirken. Se beskrivelse under: Fra Eide kirke.

Fra Eide kirke
Ved kirken tar du til høyre. Avkjøringen er merket til Finansforbundets hytter. Følg ”KNA-veien” ca. 400 meter til du kommer til et veiskille med et stort stativ med postkasser. I dette krysset er det også merket til begge hyttetunene.

Til Hyttetun 1
For å komme til hytte nr. 1, 2, 3, 4 og 5 kjører du til høyre i dette veiskillet. Etter ca. 200 meter tar du til venstre (se skilt) og du er snart fremme ved Finansforbundets parkeringsplass. Hyttene kan ikke sees fra parkeringsplassen, men ligger ca. 200 meter fra bommen. På parkeringsplassen er det traller for frakt av bagasje. Husk å sette disse tilbake etter bruk.

Til Hyttetun 2
For å komme til hytte nr. 7, 8, 9, 10 og 11, kjører du til venstre i veiskillet og følger ”KNA-veien” videre. Etter ca. 400 meter tar du igjen av til venstre (se skilt) og kjører opp en liten vei som fører frem til parkeringsplassen. Den ligger rett ved hyttefeltet. Her finnes traller for frakt av bagasje. Husk å sette disse tilbake etter bruk.

Rundt hyttene er det pent opparbeidet grøntarealer med gangstier mellom hyttene. Det er derfor ikke tillatt å kjøre bilen helt frem til hyttene.