Juridisk bistand

Du har tilgang til en rekke advokater med spesialkompetanse. Og arbeidsrettslig bistand er helt gratis.

Vi har midler og kompetanse til å gjennomføre rettslige prosesser helt til Høyesterett dersom vi mener det er grunnlag for det. Her vil du være helt fri for økonomisk risiko. Denne muligheten representerer en unik rettshjelpforsikring.

  • Våre advokater prioriterer kun de fagområder som er relevant for medlemmer og tillitsvalgte. Det betyr at vi har spisskompetanse innen arbeidsrett, pensjon, personvern samt deler av finans- og selskapslovgivningen. 
  • Finansforbundets advokater har et godt kontaktnett og bred bransjekunnskap. Eksterne advokater har som regel et mindre register å spille på. 
  • Vi gir også råd til tillitsvalgte ved alle typer forhandlinger mot virksomhetens ledelse

Rådgivning privatrett

Alle medlemmer tilbys i tillegg advokathjelp til privatrettslige spørsmål - til sterkt redusert pris.

Få hjelp av tillitsvalgte

1100 tillitsvalgte spredt på mange virksomheter står klare til å hjelpe deg. Har du spørsmål knyttet til ditt arbeidsforhold, ta først kontakt med din tillitsvalgt. Som innlogget på nettsidene finner du navn, telefonnummer og e-postadresse til dine tillitsvalgte under Min side.

  • De tillitsvalgte er med på en årlig gjennomgang av de ansattes lønn. Da tar de kun hensyn til lønnstillegg til de som er medlemmer av forbundet  
  • Du er med på å velge hvem som skal være tillitsvalgt i din bedrift  
  • De tillitsvalgte er bindeledd mellom dere i bedriften og forbundet for øvrig  
  • De tillitsvalgte får opplæring som gir dem kunnskap om lov- og avtaleverk  
  • De tillitsvalgte er med på alle viktige beslutninger i din bedrift. De kan svare på bedriftsinterne forhold 
  • De tillitsvalgte forhandler frem hvilke rettigheter og goder som skal gjelde spesielt for din bedrift. Disse godene kommer i tillegg til det som står i sentrale avtaler
  • De tillitsvalgte arbeider for at de ansatte får sin fortjente andel av de verdiene som skapes

Dersom din tillitsvalgt ikke kan hjelpe deg, kontakt en av våre seks dyktige distriktssekretærer i nærheten av der du bor, eller kontakt Finansforbundets sekretariat i Oslo.

Du kan også bli tillitsvalgt og skaffe deg ny kunnskap, ny innflytelse og nye nettverk.