Advokathjelp til privatlivet

Som medlem i Finansforbundet får du advokathjelp til privatrettslige spørsmål - til sterkt redusert pris

Sjekker opp

Noen ganger har du behov for advokat utenfor jobben.

Vi samarbeider med advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co, og tilbyr privatrettslig rådgivning innen følgende områder:

Familierett/Barnefordeling

Det er lurt at du sikrer dine verdier når du skal gifte deg eller inngå samboerskap. Du får  bistand til utarbeidelse av ektepakt eller samboeravtale.

Ved samlivsbrudd vil firmaets advokat kunne bistå deg i forbindelse med det økonomiske oppgjøret. De vil også rådgi og bistå for å holde konfliktnivået lavest mulig når det gjelder barnefordeling.

Advokatene underviser i disse problemstillingene ved Universitetet i Oslo.

Arv/skifte/generasjonsskifte

Det er viktig å sørge for at verdiene havner der man ønsker når man en dag faller fra.

Arveplanlegging er særlig viktig dersom du skal inngå samboerskap eller nytt ekteskap eller du vil tilgodse særskilte arvinger. I den forbindelse gis det bistand til opprettelse av testamenter, arvepakter mv. Du får også bistand ved arveoppgjør.

Advokatene underviser i disse problemstillingene ved Universitetet i Oslo.

Fast eiendom

Du får bistand til å fremme krav som relaterer seg til mangler ved fast eiendom, f.eks. dersom du kjøper en leilighet og det viser seg at det er en vannlekkasje på badet.

Eller hvis du har naborettslige utfordringer eller utfordringer overfor plan- og bygningsetaten.

Erstatning/forsikringsrett

Advokatene bistår i erstatningsrettslige- og forsikringsrettslige spørsmål. Dette gjelder både ved personskade og skade på ting og fast eiendom.

Avtale/kontrakt

Du får bistand ved kontraktinngåelser og tvister som oppstår i avtaleforhold.

For eksempel dersom du skal kjøpe eller selge bil, båt etc., eller inngå avtaler om levering/salg av ulike produkter.

Saker med forsikringsdekning

Dersom du er involvert i en sak som gir rettshjelpsdekning etter forsikringsavtalen din, gir advokatene også juridisk bistand.

Et tilfelle kan være reklamasjon i forbindelse med kjøp av fast eiendom, for eksempel dersom badet i din nye leilighet ikke er forskriftsmessig utført kan du få advokatbistand til å kreve feilene utbedret, og kun betale egenandelen til forsikringsselskapet.

Pris

  • Gratis juridisk førstehjelp – inntil en halv time*
  • Timepriser for advokat: Kr 1 600 eks. mva.

*Unntak: Rådgivning innen skatte-, avgifts og utlendingsrettslige spørsmål.

Bestill privatrett

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg. Responstiden er vanligvis 24 timer eller mindre.

Privatjuss