Digital forretningsforståelse

Søk om gratis plass på BI-kurset Digital forretningsforståelse. Frist 28. mai.

Timeplan

Oslo: gjennomføring høst 2019

1. samling: 25.09 – 26.09
2. samling: 06.11 – 07.11

Stavanger: gjennomføring høst 2019

1. samling: 02.10 – 03.10
2. samling: 04.11 – 05.11

BI tar forbehold om endringer i timeplanen.

Du kan også søke plass på BI-kurset Den digitale endringsagenten (frist 28. mai).