Prince 2 Foundation – klasserom, Metier OEC

Oslo og Trondheim, søknadsfrist 23. juni.

Søknadsskjema

Prince 2 Foundation - klasserom (Metier OEC, Oslo og Trondheim)

Søknadsfrist 23. juni 2020.
  • Søk på kursplass nærmest der du bor. Du må selv dekke reise og opphold.

Var dette nyttig?