Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Finansforbundet på ditt studiested

Finansforbundets studentgruppe er en interessegruppe for deg som student. Vi jobber for at du skal være godt rustet for arbeidslivet som venter etter studietiden.
Få mer ut av studietiden!

Bli med i Finansforbundet
på ditt studiested!


Vi søker nå engasjerte og dyktige studenter til å etablere Finansforbundets studentgruppe ved ditt studiested! Hos oss får du et spennende, utfordrende og lærerikt verv, der du kan skaffe deg unik erfaring fra organisasjonsarbeid i finansnæringen.

Et verv som dette i studietiden kan gi deg god kunnskap om og nettverk med ansatte og bedrifter i finansbransjen, i tillegg til å skille ut CV-en din fra mengden. Du får selvsagt attest fra oss når vervet ditt avsluttes.

Formålet vårt er å gi studenter verdifull innsikt i finansnæringen og gjøre dem godt rustet til å påta seg de oppgavene som venter i bransjen. Studentgruppen vil opptre som et rådgivende organ for Finansforbundet i spørsmål som angår studenter, gjennomføre arrangementer og aktiviteter på studiestedene og skape engasjement blant studenter.

Studentgruppen vil ha disse arbeidsoppgavene:

 • Budsjettere, planlegge og gjennomføre aktiviteter og arrangementer
 • Rapportere om resultater fra aktivitetene
 • Øke kunnskap om og kjennskap til Finansforbundet blant studentene
 • Rekruttere flere studentmedlemmer
 • Produsere innhold til Finansforbundet Student sine SoMe-plattformer

For å bli en del av studentgruppen må du være studentmedlem. Ikke medlem? Bli medlem her

Stillingene

Vi oppfordrer alle våre studentmedlemmer til å søke på stillingene. Her kan du lese mer om hva du får jobbe med i de ulike rollene:

Leder

Som leder har du overordnet ansvar for alle aktiviteter i studentgruppen og at dere jobber godt i team. Du vil samarbeide tett med Finansforbundet, bedrifter i finansnæringen og andre grupper. Lederen skal påse at planer og gjennomføring av aktiviteter går som avtalt, og at alle i gruppen bidrar til et godt resultat. Rollen som leder inkluderer også kontakt med eksterne partnere, ansvar for at tidsfrister holdes og å informere og motivere medlemmene i studentgruppen.

Nestleder

Nestleder jobber tett med leder og bistår med ulike administrative oppgaver. Hen har et spesielt ansvar for budsjett og økonomistyring og vil også følge opp events og aktiviteter etter behov – i samarbeid med de øvrige styremedlemmene. Nestleder har også ansvar for å følge opp medlemsutviklingen over tid.

Styremedlem

Som styremedlem i Finansforbundet Student vil du kunne jobbe med mange ulike oppgaver, som å produsere og poste innlegg i sosiale medier, ha ansvar for ulike aktiviteter og events, stå på stands for Finansforbundet, rekruttere nye medlemmer og bistå ved andre oppgaver inteblir enige om å gjennomføre.

Hvilke egenskaper ønsker vi?

Et godt team består av personer med styrke på ulike områder. Kjenner du deg igjen i noe av dette, er du kanskje en av studentene vi gjerne vil ha med på laget:  

 • Ønsker å gjøre en forskjell og lære om den norske arbeidslivsmodellen
 • Er fleksibel og liker å samarbeide med andre
 • Liker å nå resultater og jobbe strukturert
 • Tar initiativ, viser entusiasme og evner å begeistre og motivere andre
 • Er kreativ og tenker ut av boksen
 • Har evnen til å lytte aktivt og finne gode løsninger
 • Uttrykker deg godt både muntlig og skriftlig
 • Er interessert i og har erfaring med sosiale medier

Søknad

Er dette noe for deg, ber vi deg sende oss en søknad med følgende informasjon:

 • Hvem er du – fortell kort om deg som person
 • Bakgrunn – studie, avgangsår, skole
 • Motivasjon – hvorfor ønsker du å bli med?
 • Stilling – hvilken stilling søker du på og hvorfor?

Alle søknader sendes via e-post i lenken under.

Var dette nyttig?