Nå kommer regulatorisk sandkasse for fintech

Små fintech-selskaper skal få mulighet til å teste ut nye tjenester i liten skala. – Kan gi nye arbeidsoppgaver og arbeidsplasser, sier forbundsleder Pål Adrian Hellman.

14. november 2018

Finansdepartementet har nylig gitt Finanstilsynet i oppdrag å etablere en regulatorisk sandkasse for fintech. Den skal være på plass i løpet av 2019. Sandkassen skal gjøre det enklere for de små fintech-selskapene å teste ut sine forretningsideer før de oppfyller alle regulatoriske krav. Det skal skje under tett oppfølging fra Finanstilsynet.

Vi har i våre innspill til både finansmarkedsmeldingen og statsbudsjettet for 2019 ønsket en mer offensiv næringspolitikk når det gjelder finansiell teknologi, forretningsutvikling og innovasjonskraft.

Etterlyst av hele bransjen

Norsk finansnæring har lenge vært en pådriver for å utvikle teknologi og digitale løsninger for å levere gode tjenester.

Pål Adrian Hellman Leder, Finansforbundet

« En regulatorisk sandkasse vil legge bedre til rette for innovasjon og omstilling, nye arbeidsoppgaver og arbeidsplasser, uten å bli hemmet av regulatoriske hindre »

Skal gagne samfunnet

Prosjektene som får mulighet til testing i sandkassen må være omfattet av finansmarkedsreguleringen, innebære genuin innovasjon og være til fordel for samfunnet og/eller forbrukerne.

Den regulatoriske sandkassen blir forbeholdt prosjekter der testing i sandkassen er avgjørende for å realisere prosjektet. Et eventuelt konsesjonskrav for virksomheten vil gjelde også innenfor sandkassen, men sandkassen gir egne rammer for testing og oppfølging.

– Dette er kunnskap som kan komme til nytte i veiledning og tilsyn med virksomheter også utenfor sandkassen, sier finansminister Siv Jensen (FrP) i meldingen fra Finansdepartementet

Liv Freihow

For treige

I begynnelsen av juni 2018 vedtok Stortinget at en regulatorisk sandkasse skal være på plass innen utgangen av 2019. – Bra at det kommer, men ting tar for lang tid, mener Liv Freihow, direktør for næringspolitikk i IKT-Norge.

Les mer i Finansfokus