Bedre enn sitt rykte

Ny rapport: Utenlandske NUF-selskaper har en overraskende viktig rolle i det norske finansmarkedet.

21. juni 2019

De som tror motivene er «å skumme fløten» tar feil. Utenlandske selskap bidrar med om lag 27 % av verdiskapningen i finansnæringen, og av dette står NUF-selskapene for 21 %.

Det viser rapporten Emendor Advisors har utført på oppdrag fra Finansforbundet. Rapporten slår fast at de utenlandske selskapene tar et stort ansvar i videreutviklingen av norsk næringsliv.

Les hele rapporten:
Utenlandske foretaks rolle i den norske finansnæringen (PDF)

 

Ved globale kriser som finanskrisen i 2008-2010 ser vi at store utenlandske selskaper og store norske selskaper agerer ganske likt – de trekker seg tilbake og blir mer forsiktig. Det er faktisk de små sparebankene som agerer ulikt i slike situasjoner.

De utenlandske selskapene som har hovedsete i Norden ser på seg selv som nordiske. Selskapene har ikke planer om å sentralisere kompetanse ut av Norge men legger heller utviklingsprosjekter der hvor kompetansen er best.

Flere av disse selskapene vurderer muligheten for in-sourcing av oppgaver som tidligere har blitt lagt ut til andre land. Dette gjelder spesielt IT-tjenester.

Kort sagt: Utenlandske NUF-selskaper er viktige for norsk næringsliv – og mye bedre enn sitt rykte.

Hva er et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)?

Et NUF er en norsk avdeling av et utenlandsk foretak. Avdelingen i Norge er underlagt det utenlandske foretaket, og det er det utenlandske foretaket som er ansvarlig for virksomheten i den norske avdelingen. Avdelingen i Norge må følge norske regler. Det er i stor grad de samme reglene som for norske aksjeselskap.

Kilde: altinn

Program for frokostmøte

08.30:  
Velkommen 

08.35: 
Presentasjon av rapporten “Utenlandske finansinstitusjoners rolle i det norske finansmarkedet”
Ole Jakob Ramsøy, tidligere Emendor Advisors og Jarle Haug, partner i Emendor Advisors 

09.15: 
Kommentarer til rapporten
Rune Bjerke, konsernsjef DNB og Snorre Storsetlandsjef Nordea 

09.45:
Paneldebatt 
Vi har en differensiert finansstruktur i Norge. Hvor viktig er det for norsk næringsliv? Hva skal til for at denne strukturen kan videreføres? 

Rune Bjerke, konsernsjef DNB, Snorre Storset, landsjef Nordea, Elisabeth Holviksjeføkonom Sparebank 1 Gruppen  og Terje Breivik, stortingsrepresentant Venstre 

10.15: 
Slutt