Nye personvernregler i 2018

25. mai 2018 skjer den største endringen av personvernlovgivningen i Europa på 20 år.

signering
29. juni 2017

Det nye regelverket gir bedriftene strengere plikter. 

Den største endringen fra dagens regelverk er at mange bedrifter fra 2018 blir pålagt å ha personvernombud.

Endringen vil sannsynligvis føre til en betydelig økning i antall nye ombud i Norge.

Dette betyr at ledelsen i din bedrift på kort tid må gjøre endringer i datahåndtering, kompetanse og organisering for å overholde den nye loven.

 

De 10 viktigste endringene

Datatilsynet har laget en ti-punkts liste over de viktigste endringene for norske bedrifter:

1. Alle norske virksomheter får nye plikter

2. Alle skal ha en forståelig personvernserklæring

3. Alle skal vurdere risiko og personvernskonsekvenser

4. Alle skal bygge personvern inn i nye løsninger

5. Mange virksomheter må opprette personvernombud

6. Reglene gjelder også virksomheter utenfor Europa

7. Alle databehandlere får nye plikter

8. Alle bør samarbeide i egne nettverk og følge bransjenormer

9. Alle får nye krav til avvikshåndtering

10. Alle må kunne oppfylle borgernes nye rettigheter


Les mer: 

Alt om de nye personvernreglene (Datatilsynet)

Veien til nye personvernlov

 1. 1

  Oppstart i EU

  I 2012 starter EU arbeidet med forordningen.

 2. 2

  EU-parlamentet vedtar personvernforordningen

  14. april 2016 blir reglene vedtatt. Målet er at alle EU-land skal få en ny og enhetlig personvernlovgivning

 3. 3

  EUs lov blir norsk lov

  25. mai 2018 trer regelverket i kraft i Norge.

I Finansforbundet følger vi prosessen tett. Vi spiller inn synspunkter til myndighetene, og deler informasjon vi får.

 

Vi mener:

 • Innføringen av personvernforordningen bør ses i sammenheng med implementeringen av PSD2
 • Arbeidet må bygges inn i bedriftene som helhet, og ikke bare ses på som noe compliance-avdelingen må ta seg av.
 • Bedriften din må allerede nå kartlegge hva slags data de har, hvordan de brukes, og hvilke prosesser som blir berørt av endringene.


Les mer:

Mange bedrifter har mer enn nok med å implementere regler som ble innført i 2001  (Finansfokus)