Nye regler om fripoliser skal gi mer pensjon

Et viktig bidrag for å løfte arbeidstakernes fremtidige pensjonsutbetalinger.

Sjekker opp
09. oktober 2018

Regjeringens arbeidsgruppe som har utredet mulige endringer i regelverket for garanterte pensjonsprodukter har lagt frem sin rapport. Forslagene arbeidsgruppen går inn for skal være klart til kundenes fordel og bidra til bedre forvaltning av pensjonsmidlene som ligger i fripoliser.

Les mer om arbeidsgruppen og hele rapporten (regjeringen.no)

 

over

90 000

personer er medlem av private ytelsesordninger

over

1 million

fripoliser

til en verdi av

350

mrd. kroner

I dag eier norske arbeidstakere verdier for 350 milliarder kroner i fripoliser som taper seg i verdi år etter år.

– For at fripolisen skal holde tritt med inflasjon og lønnsvekst må den tilføres meravkastning utover den innebygde rentegarantien. Men i realiteten har fripolisene over en lang periode som hovedregel fått liten eller ingen regulering. Pensjonsleverandørene mangler rett og slett insentiver for å ta mer risiko i forvaltningen, sier sjeføkonom i Finansforbundet Sven Eide.

Kombinasjonen av lav rentenivå, Solvens II-krav og oppregulering for langt liv har forsterket problemstillingen de siste årene.

Finansforbundet har på vegne av YS bidratt til rapporten ved deltagelse i referansegruppen.

 

Pål Adrian Hellman Forbundsleder

« Vi forventer at finansdepartementet raskt følger opp forslagene i et høringsnotat. »

– Vi har jobbet lenge for å få regjeringen til å sette fripoliseproblemet på dagsorden. Forslagene arbeidsgruppen har nå kommet med kan bli et viktig bidrag til å løfte arbeidstakernes fremtidige pensjonsutbetalinger. Det er vi positiv til, sier forbundsleder Pål Adrian Hellman.