Nytt håp om finansskatten

Et forslag fra Ap, SP, SV og KrF åpner for et mulig flertall på Stortinget for å endre finansskatten.

Stortinget
12. april 2018

– Dette er virkelig gode nyheter. Nå håper vi flertallet på Stortinget blir med, sier forbundsleder Pål Adrian Hellman.

Vil endre innretningen

5. april fremmet Arbeiderpartiet, SP, SV og KrF et privat forslag om å endre innretningen på finansskatten i Stortinget.

Se forslaget

Finansskatten slik den er innrettet i dag slår uheldig ut for bankene og de ansatte. Vi har fryktet konsekvenser i form av unødige nedbemanninger – særlig i sparebankene rundt omkring i landet. Det kan påvirke det gode samspillet mellom det lokale næringslivet og banken negativt.

Pål Adrian Hellman Forbundsleder, Finansforbundet

« Dette forslaget gir oss håp om en viktig endring. »

I dag skattes arbeidsplassene

Vi har, sammen med arbeidsgiverne i Finans Norge, kjempet mot finansskatten siden den ble behandlet og vedtatt i Stortinget i 2016. Finansnæringen står for 11 prosent av skatteinngangen fra næringslivet i Norge, kun slått av oljenæringen.

Når finansskatten likevel kom, var skatt på arbeidsplasser den dårligst tenkelige løsningen.

– I en næring som er så preget av digitalisering og omstillinger som vår må man unngå å legge kostnaden på arbeidsplassene, sier Hellman.

Arbeidsgiveravgiften ble 30 prosent dyrere i finans enn i andre næringer. Én finansansatt kostet i snitt arbeidsgiveren sin over natten 30 000 kroner mer i året.

Ny innretning?

Ap, SP, SV og KrF ønsker å finne andre måter hente inn finansskatten på, uten å redusere utbyttet fra den. De peker på vårt og Finans Norges forslag om økt selskapsskatt og innføring av moms som et alternativ.

Nå skal forslaget behandles i Stortingets finanskomité.

– Vi følger utviklingen og jobber videre med å gi politikerne innsikt i konsekvensene av finansskatten. Finansskatten er og har vært en viktig sak for oss. Dette forslaget er en delseier mot målet om en helt ny innretning, sier Hellman.

Tidslinje

 1. 1

  Finansskatten innføres

  1. januar 2017

 2. 2

  Håp om endring i innretningen

  5. april 2018: Arbeiderpartiet, SP, SV og KrF foreslår å endre innretningen på finansskatten i Stortinget.

 3. 3

  Forslaget skal behandles i Stortingets finanskomité

  Ukjent dato

 4. 4

  Debatt og vedtak i Stortinget

  Ukjent dato

Les mer i Finansfokus: Omkamp om finansskatten