Søk om stipend i Østfold

Jobber du i Østfold kan du søke om økonomisk støtte til videreutdanning.

Støtten til videreutdanning gjelder i utgangspunktet finansrelatert utdanning, men det kan også være utdanning i næring som er knyttet tett opp til finansnæringen.

  • Støtten gjelder kun for medlemmer av Finansforbundet avd. Østfold, i den utstrekning de faktiske utgifter ikke dekkes av egen arbeidsgiver
  • Hvis medlemmene er i en omstillingsfase kan styret likevel gi dispensasjon fra hovedregelen
  • Er du i den situasjonen at du ønsker videreutdanning og mener at du er berettiget til støtte, ikke nøl med å søke

Formål med studiefondet er å fremme interesse for organisasjonen og tillitsvalgsarbeide gjennom støtte til tiltak som er med på å skaffe forståelse for organisasjonen, og som bidrar til å fremme deres syn.

Trenger du ytterligere opplysninger, ta kontakt med avd. Østfold via Hans Petter Lier.

Søk stipend i Østfold