Politikk

Dette jobber vi med. Finansskatt, likelønn, PSD2 og nye personvernregler.

Dette gjør vi politisk

Vi er

100 % partiuavhengige

Alltid.

Vi snakker med alle politiske partier, men vi gir de ikke penger

Vi både støtter og kritiserer partiene, avhengig av om standpunktene gagner deg som medlem eller ikke.

Politisk program

Dette er temaer vi legger ekstra trykk på i år:

 • Sjekkboks ikon
  Finansskatt
 • Sjekkboks ikon
  Kompetanse
 • Sjekkboks ikon
  Likelønn og likestilt deltakelse
 • Sjekkboks ikon
  En næringspolitikk for finansnæringen
 • Sjekkboks ikon
  Seniorpolitikk/livsfasepolitikk
 • Sjekkboks ikon
  Teknologiutvikling
 • Sjekkboks ikon
  PSD2 og personvern
 • Sjekkboks ikon
  Nye personvernregler
Internasjonalt engasjement
Internasjonalt engasjement

EU-relatert arbeid utgjør den største delen av vårt internasjonale engasjement. Vi samarbeider med Yrkesesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Nordic Financial Unions (NFU) og Union Network international (UNI).

Les mer om hvorfor vi samarbeider

Landsmøtet 2016

Finansforbundets landsmøte vedtok syv uttalelser. Disse peker ut noen viktige politiske områder frem til neste landsmøte i 2019.