Landsmøtet 2019

Landsmøte 12.-14. november 2019 er avsluttet.
 • Sjekkboks ikon
  Politisk program
 • Sjekkboks ikon
  Innkomne forslag
 • Sjekkboks ikon
  Valg
Vigdis Mathisen ny leder i Finansforbundet

Vigdis Mathisen ble valgt som ny forbundsleder på Finansforbundets landsmøte på Gardermoen 14. november. Arne Fredrik Håstein ble valgt som ny nestleder.

Se nytt forbundsstyre

Andre vedtak fra landsmøtet

 • 18 millioner kr til stipend og studieplasser for medlemmene de neste 3 årene
 • Nytt politisk program (PDF)
 • 7 politiske uttalelser
 • 6 timers dag eller 4 dagers uke med full lønnskompensasjon skal utredes
 • Konsekvenser av free seating og kontorlandskap skal utredes
 • Kontingenten for ordinære medlemmer opprettholdes til 1,1%, men maksimumssatsen heves til 420 kr
 • Finansfokus skal fortsatt redigeres av en uavhengig redaktør
 • Det skal være mulig å velge mellom Finansfokus digitalt og på papir
 • Det skal sikres brukerinvolvering i utviklingen av finansforbundet.no
 • Geografiske avdelinger bytter navn til regioner
 • Et offensivt rammebudsjett for de neste 3 årene
Hederstegn

Anne-Marit Hope (Sparebanken Vest), Helge Meen (If Skadeforsikring) og Anne Greva (sekretariatet) mottok Finansforbundets Hederstegn onsdag kveld.

Vi gratulerer!

Hederstegn

Marit Haugen (sekretariatet) og Gunnar Mjåtvedt (Gjensidige) har mottatt Finansforbundets Hederstegn.

Vi gratulerer!

Hederstegn

Kjersti Aaronsen (sekretariatet), Oddvard Hauge (Nordea) og Nina Aamodt Aastvedt (sekretariatet) har mottatt Finansforbundets Hederstegn.

Vi gratulerer!

Program:

 

 1. 1

  Åpning

  Åpningstale ved forbundsleder Pål Adrian Hellman

 2. 2

  Konstituering

  2.1 Godkjenning av fullmakter
  2.2 Valg av landsmøtedirigenter
  2.3 Pressens adgang til landsmøtets forhandlinger
  2.4 Valg av protokollkomité
  2.5 Valg av tellekorps
  2.6 Valg av redaksjonskomité
  2.7 Godkjenning av saksliste
  2.8 Godkjenning av forretningsorden

 3. 3

  Forbundsstyrets politiske beretning 2016 – 2019

  Landsmøtet har godkjent politisk beretning for 2016-2019 (PDF) – med fremkomne merknader på landsmøtet.

 4. 4

  Kontrollutvalgets rapport

  Tatt til orientering.

 5. 6

  Innkomne forslag

  6.1 Redigeringsfullmakt
  6.2 La normalarbeidsdagen leve: Forbundsstyrets innstilling vedtatt.
  6.3 Pensjon: Forbundsstyrets innstilling vedtatt.
  6.4 Heldigital distribusjonsløsning av Finansfokus: Forslaget trukket (digitalt Finansfokus allerede igangsatt)
  6.5 Forbedring av finansforbundet.no: Endringsforslag vedtatt.
  6.6 Økonomimodell for fremtiden: Forslag nedstemt.
  6.7 Økt medlemsoppslutning blant studenter: Forslag faller (pga vedtak forslag 6.10)
  6.8 Utvide studiestøtte til å omfatte reise- og oppholdskostnader: Forbundsstyrets innstilling vedtatt
  6.9 Kompetanseutvikling som medlemsfordel: Forslag vedtatt
  6.10 Forslag til kontingentendring: Forslag vedtatt
  6.11 Valg av Finansforbundets valgkomité: Endringsforslag vedtatt
  6.12 Onboarding av nye tillitsvalgte
  6.13 Representasjon fra alle tariffområder: Forslaget trukket
  6.14 Finansforbundets magasin ut av Fagpressen: Forslag nedstemt
  6.15 Forslag til vedtektsendringer: Endringsforslag vedtatt
  6.16 Tilpasse vedtektene for geografi i samsvar med konflikthåndboken: Forslag trukket
  6.17 Endring av vedtektene for Finansforbundet § 40 Forslag vedtatt
  6.18 Sertifisering av tillitsvalgte: Forbundsstyrets innstilling vedtatt
  6.19 Utrede innføring av 6-timers arbeidsdag eller 4 dagers uke: Forbundsstyrets innstilling vedtatt
  6.20 Free seating studie: Forslag vedtatt
  6.21 Økte sentrale tillegg: Forslag trukket, endringsforslag vedtatt
  6.22 Add-on medlemskap for medlemmer av profesjonsforbund: Forslag trukket
  6.23 Forslag til dobbelt medlemskap: Endringsforslag nedstemt

 6. 7

  Fastsettelse av rammebudsjett for 2020 – 2022

 7. 8

  Valg

  Vigdis Mathisen, konsernhovedtillitsvalgt i DNB, er valgt som ny leder av Finansforbundet. Arne Fredrik Håstein, Storebrand Livsforsikring, er valgt som ny nestleder.

Landsmøtet 12.-14. november 2019

Finansforbundets 8. ordinære landsmøte arrangeres 12. – 14. november 2019 på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen.

Om landsmøtet

 • Vår høyeste myndighet
 • Holdes hvert tredje år
 • Består av:
  • 153 valgte delegater fra bedriftsavdelinger og geografiske avdelinger
  • Forbundsstyrets medlemmer og møtende varamedlemmer
 • Behandler blant annet:
  • Politisk program
  • Rammebudsjetter for etterfølgende landsmøteperiode
  • Innkomne forslag
  • Valg av leder, nestleder, forbundsstyre, kontrollutvalg og valgkomité

Les alt om landsmøtet i våre vedtekter (§§ 7- 13)

Fant du det du lette etter?