Landsmøtet 2019

På tre dager skal 153 delegater ta viktige beslutninger som angår deg, dine kolleger og forbundets fremtid.
 • Sjekkboks ikon
  Politisk program
 • Sjekkboks ikon
  Innkomne forslag
 • Sjekkboks ikon
  Valg

Behandles nå:

Valgkomiteens forslag til nytt forbundsstyre og kontrollutvalg for 2019-2022

Hederstegn

Anne-Marit Hope (Sparebanken Vest), Helge Meen (If Skadeforsikring) og Anne Greva (sekretariatet) mottok Finansforbundets Hederstegn onsdag kveld.

Vi gratulerer!

Hva er viktigst for deg?

Positiv utvikling

Nærmere 8000 medlemmer har meldt seg inn eller blitt vervet de siste tre årene. Medlemsnedgangen har stanset og sysselsettingen i finansnæringen viser en positiv utvikling for første gang på mange år.

Når delegatene samles på Finansforbundets landsmøte på Gardermoen 12.-14. november har de et stort ansvar. De skal blant annet velge politisk ledelse og retning som sørger for at vi er på riktig vei også i de tre neste årene.

Mulig lederskifte

Det kan gå mot lederskifte i Finansforbundet. Valg av politisk ledelse og forbundsstyre for de neste tre årene er ett av temaene på landsmøtets agenda. Valgkomiteen har innstilt Vigdis Mathisen, DNB, som ny forbundsleder og Arne Fredrik Håstein, Storebrand, som nestleder. Det blir resultatet dersom landsmøtet støtter valgkomiteens innstilling.

Innkomne forslag

Politisk program, rammebudsjett for etterkommende landsmøteperiode og valg av politisk ledelse er faste punkter på hvert landsmøte. I tillegg skal delegatene diskutere og ta stilling til en rekke innkomne forslag.

Blant de 23 innkomne forslagene til Landsmøtet 2019 finner vi temaer som 6-timersdagen, dobbelt medlemskap, utvidet kompetansetilbud, forbundets økonomi og et forslag fra Finansforbundets styre om at medlemsmagasinet Finansfokus ikke lenger skal redigeres etter Redaktørplakaten.

Det ligger med andre ord an til spennende diskusjoner før landsmøtets siste dag og valgene.

Program:

 

 1. 1

  Åpning

  Åpningstale ved forbundsleder Pål Adrian Hellman

 2. 2

  Konstituering

  2.1 Godkjenning av fullmakter
  2.2 Valg av landsmøtedirigenter
  2.3 Pressens adgang til landsmøtets forhandlinger
  2.4 Valg av protokollkomité
  2.5 Valg av tellekorps
  2.6 Valg av redaksjonskomité
  2.7 Godkjenning av saksliste
  2.8 Godkjenning av forretningsorden

 3. 3

  Forbundsstyrets politiske beretning 2016 – 2019

  Landsmøtet har godkjent politisk beretning for 2016-2019 (PDF) – med fremkomne merknader på landsmøtet.

 4. 4

  Kontrollutvalgets rapport

  Tatt til orientering.

 5. 6

  Innkomne forslag

  6.1 Redigeringsfullmakt
  6.2 La normalarbeidsdagen leve: Forbundsstyrets innstilling vedtatt.
  6.3 Pensjon: Forbundsstyrets innstilling vedtatt.
  6.4 Heldigital distribusjonsløsning av Finansfokus: Forslaget trukket (digitalt Finansfokus allerede igangsatt)
  6.5 Forbedring av finansforbundet.no: Endringsforslag vedtatt.
  6.6 Økonomimodell for fremtiden: Forslag nedstemt.
  6.7 Økt medlemsoppslutning blant studenter: Forslag faller (pga vedtak forslag 6.10)
  6.8 Utvide studiestøtte til å omfatte reise- og oppholdskostnader: Forbundsstyrets innstilling vedtatt
  6.9 Kompetanseutvikling som medlemsfordel: Forslag vedtatt
  6.10 Forslag til kontingentendring: Forslag vedtatt
  6.11 Valg av Finansforbundets valgkomité: Endringsforslag vedtatt
  6.12 Onboarding av nye tillitsvalgte
  6.13 Representasjon fra alle tariffområder: Forslaget trukket
  6.14 Finansforbundets magasin ut av Fagpressen: Forslag nedstemt
  6.15 Forslag til vedtektsendringer: Endringsforslag vedtatt
  6.16 Tilpasse vedtektene for geografi i samsvar med konflikthåndboken: Forslag trukket
  6.17 Endring av vedtektene for Finansforbundet § 40 Forslag vedtatt
  6.18 Sertifisering av tillitsvalgte: Forbundsstyrets innstilling vedtatt
  6.19 Utrede innføring av 6-timers arbeidsdag eller 4 dagers uke: Forbundsstyrets innstilling vedtatt
  6.20 Free seating studie: Forslag vedtatt
  6.21 Økte sentrale tillegg: Forslag trukket, endringsforslag vedtatt
  6.22 Add-on medlemskap for medlemmer av profesjonsforbund: Forslag trukket
  6.23 Forslag til dobbelt medlemskap: Endringsforslag nedstemt

 6. 7

  Fastsettelse av rammebudsjett for 2020 – 2022

 7. 8

  Valg

  Skjer torsdag 14. november.

Valgkomiteens innstilling

Leder:

Vigdis Mathisen (60)

DNB Bank, Oslo Akershus - ny posisjon (gjenvalg)

Nestleder:

Arne Fredrik Håstein (46)

Storebrand Livsforsikring, Oslo Akershus - ny

Styremedlemmer:

Anne-Marit Hope (60)

Sparebanken Vest, Hordaland - gjenvalg

Lillian Hattrem (47)

DNB Bank, Oslo Akershus - gjenvalg

Knut-Arne Kjustad (36)

Jernbanepersonalets Bank og Forsikring, Oslo Akershus - gjenvalg

Jørgen Lønnquist (39)

Nordea Bank Norge, Oslo Akershus - gjenvalg

Gunnar Mjåtvedt (59)

Gjensidige Forsikring, Hordaland - gjenvalg

Ingrid Eriksen (48)

KLP, Oslo Akershus - ny

Karolina Lindqvist (38)

SpareBank 1 Gruppen, Oslo Akershus - ny

Nina Syvertsen (39)

Lindorff, Oslo Akershus - gjenvalg

Sindre Ryan (36)

If Skadeforsikring, Trøndelag - ny

Fast møtende varamedlemmer:

Christer Enersen (44)

Handelsbanken, Oslo Akershus - ny

Gina Aukland Ording (36)

Danske Bank, Rogaland - ny

Ikke-møtende varamedlemmer:

Sjur Smedstad (53)

SpareBank 1 Østlandet, Innlandet - ny posisjon, gjenvalg

Hans Petter Lier (42)

Marker Sparebank, Østfold - ny posisjon, gjenvalg

Siw Marit Bårdvik (45)

Eika Gruppen, Trøndelag - gjenvalg

Kontrollutvalget:

Kjell Ola Haugen (57)

SpareBank 1 Lom og Sjåk, Innlandet - ny

Espen Dahl Svendsen (57 år)

DNB Bank, Oslo Akershus - gjenvalg

Varamedlem:

Lars Raae Jakobsen (54)

If Skadeforsikring, Oslo Akershus - ny

Et foreningsmenneske

Vigdis Mathisen, konsernhovedtillitsvalgt i DNB, er innstilt av valgkomiteen som ny leder av Finansforbundet. Dersom hun blir valgt, ønsker hun at forbundet skal markere seg tydeligere i politiske saker og ta en større rolle i samfunnsdebatten.

Alltid tillitsvalgt

Kompetanse og bærekraft viktigst

Valgkomiteen har foreslått Arne Fredrik Håstein som nestleder i Finansforbundet. Hvis han blir valgt på landsmøtet, vil han jobbe for at Finansforbundet skal bli flinkere til å nå nye medlemsgrupper.

Fagperson på sparing og pensjon

Valgkomiteen har også foreslått tre nye styremedlemmer og to møtende varamedlemmer.

Dette er valgkomiteens innstilling

Vårt medlemsmagasin Finansfokus har intervjuet kandidatene. Se hvilke tre grep de mener er viktigst for Finansforbundets fremtid.

Tre viktige grep
Bli kjent med de som er på valg

Finansfokus har laget et kort videointervju med hver enkelt som er foreslått som medlem i det nye styret i Finansforbundet.

Se video

Forbundsleder Pål Adrian Hellman har ledet forbundet i over seks og et halvt år, og Bente H. Espenes har vært nestleder siden mai 2013.

Siste reise i det godes tjeneste

Forbundsleder Pål Adrian Hellman ble skuffet da han ikke ble innstilt som forbundsleder for en ny periode, men det er en tid for alt. Før landsmøtet går turen til UNI for å motta heder og ære.

Intervju i Finansfokus

Gjester på landsmøtet:

Paul Chaffey

Statssekretær for digitaliseringsminister Nikolai Astrup, Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Gjestetale, tittel: «Digitalisering for bærekraftig vekst og utvikling»

Hanne Bjurstrøm

Likestillings- og diskrimineringsombud.

Gjestetale, tittel: «Likestilling – rettferdig og lønnsomt»

Michael Budolfsen

Nestformann i Finansforbundet i Danmark og nylig gjenvalgt som president for UNI Europa Finance.

Skal holde hilsningstale.

Erik Kollerud

YS-leder.

Skal holde hilsningstale.

Finansminister Siv Jensen sto opprinnelig på programmet, men ble dessverre forhindret.

Landsmøtet 12.-14. november 2019

Finansforbundets 8. ordinære landsmøte arrangeres 12. – 14. november 2019 på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen.

Om landsmøtet

 • Vår høyeste myndighet
 • Holdes hvert tredje år
 • Består av:
  • 153 valgte delegater fra bedriftsavdelinger og geografiske avdelinger
  • Forbundsstyrets medlemmer og møtende varamedlemmer
 • Behandler blant annet:
  • Politisk program
  • Rammebudsjetter for etterfølgende landsmøteperiode
  • Innkomne forslag
  • Valg av leder, nestleder, forbundsstyre, kontrollutvalg og valgkomité

Les alt om landsmøtet i våre vedtekter (§§ 7- 13)

Hederstegn

Marit Haugen (sekretariatet) og Gunnar Mjåtvedt (Gjensidige) har mottatt Finansforbundets Hederstegn.

Vi gratulerer!

Hederstegn

Kjersti Aaronsen (sekretariatet), Oddvard Hauge (Nordea) og Nina Aamodt Aastvedt (sekretariatet) har mottatt Finansforbundets Hederstegn.

Vi gratulerer!

Fant du det du lette etter?