Søk stipend i Hordaland

Er du medlem eller tillitsvalgt og ønsker faglig utvikling?

Søk stipend hos Finansforbundet region Hordaland.

  • Stipend tildeles i utgangspunktet til finansrelatert utdanning, men det kan også være utdanning i næring som er knyttet tett opp til finansnæringen
  • Støtten gjelder kun for medlemmer av Finansforbundet region Hordaland
  • Ønsker du videreutdanning og mener at du er berettiget til støtte, ikke nøl med å søke
  • Stipendet skal yte bidrag og faglig utdanning/kompetanseheving for enkeltmedlemmer

Det må søkes støtte hos arbeidsgiver før du søker til Finansforbundet region Hordaland. Det er mulig å søke til hos oss, selv om du får dekket deler av studieutgiftene hos arbeidsgiver.

Husk å legge ved dokumentasjon for søknad til- og med svar fra arbeidsgiver.

Kostnadoversikt for studiet MÅ legges ved søknad.

Frist for å søke om stipend er 31. mai 2020.

Eventuelle spørsmål, kopi av bilag vedr kostnader sendes andreas.ruud@klp.no.

Tilbakemelding

Alle søknader blir behandlet etter søknadsfrist er utløpt. Alle søkere vil, etter behandling, motta e-post med informasjon om du har mottatt stipend eller ikke. Det blir ikke gitt begrunnelse for avslag eller tildeling.

Betingelser

Stipendbeløpet vil bli utbetalt når bilag for utgiftene tilsvarende stipendbeløpet er mottatt.

Styret ønsker en rapport om studiet når utdannelsen er fullført.

Søk stipend i Hordaland