Lokale medlemsfordeler

Vi har gode medlemsfordeler for alle våre medlemmer.

Styret i Sogn og Fjordane

Heieren Marie Andersen

Leder

Tlf. 93685035
marie.heieren@ssf.no

Sparebanken Sogn og Fjordane

Olsen Thor-Arne

Styremedlem

Tlf. 48183161
thorao@yahoo.com

Nordea Direct Bank ASA

Håheim Anne Marie Strand

Styremedlem

Tlf. 95797336
anne.marie.haaheim@ssf.no

Sparebanken Sogn og Fjordane

Baarøy Cathia Lone Caviezel

Styremedlem

Tlf. 99421141
cathia.baaroy@spv.no

Sparebanken Vest

Ulsten Tor

Styremedlem

Tlf. 90869704
tor.ulsten@ssf.no

Sparebanken Sogn og Fjordane

Lilleøren Kjell Gunnar

Varamedlem

Tlf. 90991020
kjell.lilleoren@spv.no

Sparebanken Vest