Sogn og Fjordane

Webinarer for alle

På grunn av koronasituasjonen må vi kanskje utsette eller avlyse enkelte lokale, fysiske arrangementer. Vi arrangerer webinarer tilgjengelig for alle medlemmer i hele landet.

Kontaktperson

Rådgiver region

Anne K. Wolfe Liljegren

Rådgiver region

Styret i Sogn og Fjordane

Sparebanken Sogn og Fjordane
H

Håheim Anne Marie Strand

Leder Tlf. 95797336 anne.marie.haaheim@ssf.no

Sogn og Fjordane

Sparebanken Sogn og Fjordane
U

Ulsten Tor

Nestleder Tlf. 90869704 tor.ulsten@ssf.no

Sogn og Fjordane

Sparebanken Sogn og Fjordane
H

Heieren Marie Andersen

Styremedlem Tlf. 93685035 marie.heieren@ssf.no

Sogn og Fjordane

Nordea Direct Bank ASA
O

Olsen Thor-Arne

Styremedlem Tlf. 48183161 thorao@yahoo.com

Sogn og Fjordane

Sparebanken Vest
L

Lilleøren Kjell Gunnar

Styremedlem Tlf. 90991020 kjell.lilleoren@spv.no

Sogn og Fjordane

Sparebanken Vest
B

Baarøy Cathia Lone Caviezel

Styremedlem Tlf. 99421141 cathia.baaroy@spv.no

Sogn og Fjordane