Sogn og Fjordane

Webinarer for alle

På grunn av koronasituasjonen må vi kanskje utsette eller avlyse enkelte lokale, fysiske arrangementer. Vi arrangerer webinarer tilgjengelig for alle medlemmer i hele landet.

Kontaktperson

Anne K. Wolfe Liljegren

Rådgiver region

Styret i Sogn og Fjordane

Nordea Direct Bank ASA

Olsen Thor-Arne

Styremedlem Tlf. 48183161 thorao@yahoo.com

Sogn og Fjordane

Sparebanken Sogn og Fjordane

Ulsten Tor

Nestleder Tlf. 90869704 tor.ulsten@ssf.no

Sogn og Fjordane

Sparebanken Vest

Lilleøren Kjell Gunnar

Varamedlem Tlf. 90991020 kjell.lilleoren@spv.no

Sogn og Fjordane

Sparebanken Sogn og Fjordane

Håheim Anne Marie Strand

Styremedlem Tlf. 95797336 anne.marie.haaheim@ssf.no

Sogn og Fjordane

Sparebanken Sogn og Fjordane

Heieren Marie Andersen

Leder Tlf. 93685035 marie.heieren@ssf.no

Sogn og Fjordane

Sparebanken Vest

Baarøy Cathia Lone Caviezel

Styremedlem Tlf. 99421141 cathia.baaroy@spv.no

Sogn og Fjordane