Søk stipend i Oppland

Jobber du i Oppland kan du søke om stipend til faglig og organisasjonsmessig utdanning. Både i utland og innland.

Hvis du har planer om utdanning/kurs som er relatert til ditt yrke så kan det være lurt å sende noen linjer til Finansforbundet Oppland.

Søknad sendes styret ved leder arne.hodne@vang-spb.no

Retningslinjer

§ 1
NBF avdeling Oppland opprettet et stipendiefond med en grunnkapital på kr 60.000,-.

Kr 30.000,- av grunnkapitalen ble gitt som gave fra distriktets banker i forbindelse med Gudbrandsdal Bankfunksjonærforenings 50 års jubileum i 1989. Kr 26.000,- ble tilført fondet fra Vestoppland Bankfunksjonærforening ved opprettelsen av NBF avdeling Oppland i 1992.

§ 2 Fondets formål
Midler fra fondet kan tildeles avdelingens medlemmer, for deltakelse på kurs/konferanser , videreutdanning , eller andre tiltak som bidrar til at søkeren forbedrer sin kompetanse i forhold til sitt daglige virke som ansatt/tillitsvalgt i finansnæringen.

§ 3 Fondets midler
Avdelingens egne midler i form av kontanter, forvaltes av avdelingens styre.

§ 4 Fondets styre
Avdelingens styre er fondets styre.

§ 5 Fondets avkastning
Fondets avkastning kan av fondets styre fordeles til avdelingens medlemmer i henhold til fondets formål.

Stipendiet kan deles ut på ordinært årsmøte.

§ 6 Regnskap
Det utarbeides regnskap for fondet hvert år. Fondets reviderte regnskap behandles på ordinært årsmøte.

§ 7 Vedtektsendringer
Endringer i disse vedtektene kan kun vedtas av ordinært årsmøte. Minst 2/3 av defremmøtte må ha stemt for forslaget for at det skal anses vedtatt.

Endringer og retningslinjer er vedtatt av ordinært årsmøte 30.mars 2017