Bestill hytte i Trønderlag

Følgende priser gjelder pr. 01.05.2017:

Leiepris for Stokkøya

mai – september:
kr. 3.000,- pr. uke
kr. 1.500,- pr. helg
kr. 500,- pr. døgn i ukedagene

oktober -april:
kr. 2.500,- pr. uke
kr. 1.000,- pr. helg
kr. 300,- pr. døgn i ukedagene

kr. 2 500,- pr. periode i påsken (fredag – onsdag eller onsdag – mandag)

Leiepris for Storlien

januar – april:
kr. 3.000,- pr. uke
kr. 1.500,- pr. helg
kr. 500,- pr. døgn i ukedagene

kr. 3.000,- 1. periode i skolevinterferien (fredag – onsdag)
kr. 2.500,- 2. periode i skolevinterferien (onsdag – søndag)
kr. 3.000,- pr. periode i påsken (fredag – onsdag eller onsdag – mandag)

mai – desember:
kr. 2.500,- pr. uke
kr. 1.000,- pr. helg
kr. 300,- pr. døgn i ukedagene

Etter påmeldingsfristens utløp vil ledige perioder, uker og helger, bli tildelt etter hvert som påmeldinger kommer til: oddbjorn.kulseth@smn.no eller arnt.fiskvik@smn.no.

Innbetaling av leie skjer på følgende måte:

Forskudd kr 500,- ved bekreftelse av leie.
Restbeløpet senest 10 dager før første leiedag til kontonummer 4200 49 69361 – Finansforbundet, avd. Trøndelag.
Evt. avbestillinger må meldes senest 10 dager før første leiedag, ellers må full leie betales.
Forskuddet vil ikke bli refundert.

  • Tildeling skjer ved loddtrekning hvis flere søker samme periode
  • Med unntak av skolenes vinterferieuke og påsken prioriteres ukeleie foran helgeleie, begrenset til en uke sammenhengende leie fra fredag-fredag
  • Leieperioden starter og slutter kl. 17.00
  • De som ikke har benyttet feriestedet i vinterferien/påsken det siste år har fortrinsrett.

Bestill hytte i Trøndelag