Ny hovedavtale i finans

21. januar: Finans Norge og Finansforbundet har formelt godkjent den nye hovedavtalen.

Les mer og se forhandlingsprotokollen

Finans Norge

Er din bedrift medlem i arbeidsgiverorganisasjonen Finans Norge, så er du omfattet av Hovedavtalen og Sentralavtalen.

Disse to avtalene er forhandlet frem av Finans Norge og Finansforbundet og omfatter de fleste som jobber i finans.

I tillegg finnes det en lokal tariffavtale – bedriftsavtalen – som forhandles mellom våre tillitsvalgte og ledelsen i bedriften din.

signering

Virke

Er din bedrift medlem i Virke, så er du omfattet av funksjonæravtalen mellom Virke og Finansforbundet, samt eventuelle lokale særavtaler som de tillitsvalgte har fremforhandlet med bedriftens ledelse.

Funksjonæravtale med Virke (pdf)

Spekter

Finansforbundet har tariffavtale i noen bedrifter som er medlemmer i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Kontakt tariff@finansforbundet.no for å finne ut om du er omfattet av en disse avtalene.

NHO

Per dags dato har Finansforbundet ingen avtale med NHO-bedrifter. Kontakt tariff@finansforbundet.no hvis din bedrift ikke har medlemskap i en arbeidsgiverorganisasjon.

Finansforbundet oppretter tariffavtaler også i bedrifter som ikke er medlem i en arbeidsgiverorganisasjon. Det vanligste vil være en tilslutningsavtale eller en direkteavtale – les mer om disse nedenfor.

Kontakt tariff@finansforbundet.no for å finne ut om du er omfattet av en av disse avtaletypene.

Direkteavtaler

En direkteavtale er en tariffavtale mellom Finansforbundet og ledelsen i en bedrift som ikke er medlem i en arbeidsgiverorganisasjon.
Avtalen regulerer de samme forhold som innholdet i HA og SA.

Avtalen har normalt varighet på to år.

Tilslutningsavtaler

En tilslutningsavtale er en tariffavtale mellom Finansforbundet og ledelsen i en bedrift som ikke er medlem i en arbeidsgiverorganisasjon.

Tariffavtalen er kortfattet og sier i hovedsak at bedriften tilslutter seg det sentrale avtaleverket, HA og SA.

Bedriften må i tillegg ha en bedriftsavtale.

Avtalen har normalt varighet på to år.