Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Oppfølging av landsmøtevedtak

Status for oppfølgingssaker fra landsmøtet 2019

ForslagVedtakStatus
4.
Heldigital distribusjons-løsning av Finansfokus

Landsmøtet ber sekretariatet innføre valgfrihet i hvordan man mottar Finansfokus.

Gjennomført
5.
Forbedring av www.finansforbundet.no

Det settes ned en arbeidsgruppe som utarbeider forslag til renovering av nettstedet. Arbeidsgruppen skal også knytte til seg en referansegruppe som også har deltakere fra bedrift og geografi.

Gjennomført
8.
Utvide studiestøtte til å omfatte reise- og oppholdsutgifter

Forslaget oversendes forbundsstyret uten realitetsbehandling

Gjennomført
9.
Kompetanseutvikling som medlemsfordel

1. Det settes ned en arbeidsgruppe bestående av fagpersoner fra sekretariatet som skal se på videreutvikling av kompetansutviklingskonsept for våre medlemmer. Beslutning av konsept tillegges forbundsstyret.
2. Budsjettet for studieplasser økes med kr to millioner per år for å kunne tilby flere studieplasser og flere studieretninger.
3. Landsmøtet har en forventning om at et nytt konsept er på plass innen 1. halvår 2020.

Gjennomført
11.
Valg av valgkomité

Forslaget oversendes til forbundsstyret hvor det utarbeides et forslag med basis i Sally sitt forslag og tar dette til et elektronisk landsmøte innen utgangen av 2020.  

Gjennomført
12.
Onboarding av nye tillitsvalgte

Landsmøtet støtter forslaget om valgtidspunkt, tidspunkt for opplæring oversendes forbundsstyret uten realitetsbehandling.

Gjennomført
18.
Sertifisering av tillitsvalgte

Utredningsforslaget oversendes forbundsstyret.  

Gjennomført
19.
Utrede innføring av 6-timers dag

Landsmøtet oversender utredningsforslaget til forbundsstyret.

Gjennomført
20.
Free seating-studie
Landsmøtet ber forbundsstyret gjennomføre en studie på bruken og effekten av free seating, åpent landskap og underdekning. Ikke igangsatt

Var dette nyttig?