Pressemelding: Brudd i forhandlingene i finans

- Skuffet over Finans Norge

25.04.2018

Det er brudd i forhandlingene mellom Finansforbundet og Finans Norge. Partene kom ikke til enighet i forhandlingene. – Vi valgte å bryte forhandlingene da arbeidsgiverne viste liten vilje til å imøtekomme våre krav, sier en skuffet forbundsleder Pål Adrian Hellman. – Finansforbundets krav var innenfor ansvarlige rammer og på linje med andre oppgjør.

– Det økonomiske tilbudet vi har mottatt innebærer en betydelig svekkelse av kjøpekraften for mange. Det kan ikke vi akseptere. Finansnæringen leverer fantastiske resultater og det utbetales enorme summer i utbytte til eierne, sier han. – Vi opplevde en fastlåst holdning fra Finans Norge når det gjelder økonomi. Deres tilbud på 0,55% pr 1. mai, minimum kr 2 700,- pr. år er altfor lavt.

Hellman viser til at 1/3 av de ansatte i forhandlingsområdet ikke har fått noe annet enn generelt tillegg det siste året. Det betyr 0,47% i årslønnsvekst i en periode der prisveksten har vært på ca 1,8%.

– 1/3 av de ansatte som har bidratt til næringens fantastiske resultater har hatt et betydelig tap i kjøpekraft.  Vi kan ikke godta at det fortsetter slik, sier han.

 

Fjerning av rettigheter uten kompensasjon

Finans Norge ønsket å fjerne flere opparbeidede goder uten å gi god nok kompensasjon for disse. – Det ville ikke vi gå med på, sier Hellman og viser til tre sentrale krav fra Finans Norge: rett til 1 time kortere arbeidstid endres fra fylte 64 år til fylte 67 år, utvidelse av normalarbeidsdagen til kl. 21 og fjerning av lønnsregulativet i finans.

Trenger bistand fra Riksmekleren

– Å bryte forhandlinger er ikke noen lett beslutning. Vårt forhandlingsutvalg har lagt en helhetsvurdering til grunn. Nå trenger vi bistand fra Riksmekleren, sier forbundsleder Pål Adrian Hellman.

 

Kontaktperson: forbundsleder Pål Adrian Hellman, tlf. 938 33 550