Pris til Finansforbundet for medlemsvekst

Finansforbundet har i dag mottatt The UNI Global Union Breaking Through Award for imponerende medlemsvekst i 2018.

05. november 2019

Generalsekretær i UNI, Christy Hoffman, overrekker prisen til forbundsleder Pål Adrian Hellman.

Dette skjer i en tid der manglende kunnskap og forståelse for fagforeningers rolle og arbeid er en utfordring. – Dette er en anerkjennelse som inspirerer, sier forbundsleder Pål Adrian Hellman. – Arbeidet med å øke kjennskap og kunnskap om fagforeninger er et samfunnsoppdrag. Vi har intensivert arbeidet med dette i finansnæringen – og det har gitt resultater, sier han.

Finansforbundet har klart å snu en negativ medlemsvekst. Milepælen ble nådd med over 3000 nye medlemmer i 2018. Tallene så langt for 2019 viser at den positive utviklingen fortsetter. Forbundet har fått nærmere 8000 nye medlemmer siden 2017; gjennomsnittsalderen er 35 år.

Christy Hoffman Generalsekretær i UNI

« This Award is in honour of your consistent and successful efforts to build awareness of unions and of the Finance Sector Union-Norway in particular »

Man kan si at prisutdelingen The UNI Global Union Breaking Through Award er et slags «VM for fagforeninger». UNI Global Union representerer mer enn 20 millioner arbeidstakere fra over 150 land innen tjenesteytende sektorer. Finans er en av disse.

Finansforbundet fikk prisen for resultatene av et offensivt digitalt kommunikasjonsløp i sosiale medier, samt stor innsats gjennom vervekampanjer og aktiviteter i bedriftene. – Det handler om å synliggjøre hvilke temaer fagforeninger jobber med og relevansen og betydningen disse har for unge arbeidstakere, sier Hellman. – Resultatet er unikt i et miljø der færre unge organiserer seg. Innholdet har åpenbart truffet.

Juryen skryter av Finansforbundets arbeid med å bygge bevissthet om fagforeninger, og spesielt innen finanssektoren i Norge. – Finans er spesielt hardt rammet av digitalisering og de endringene som skjer i økonomien. Finansforbundet har vist hvordan smart strategi og kreativitet kan bidra til å styrke arbeidstakeres innflytelse og gi økt medlemsvekst, sier Christy Hoffman, generalsekretær i UNI Global Union. – Vi håper deres suksess kan inspirere andre fagforeninger i verden til å tenke nytt rundt organisering, sier hun.

Forbundsleder Pål Adrian Hellman mottok prisen 5. november på UNI Global Unions hovedkontor i Nyon, Sveits.