Top

Om profilen

For å sikre at vi visuelt fremstår i tråd med merkeplattformen, er det utviklet en egen plattform som setter rammer for all vår visuelle presentasjon.

Plattformen skal fungere som styringsverktøy for alle som arbeider med Finansforbundets visuelle identitet og iscenesettelse. For at vi skal fremstå helhetlig og konsekvent visuelt, er det viktig at alle som arbeider med visuell presentasjon av Finansforbundet følger denne plattformen.

Logo, typografi og fargebruk skal få frem følelse av maskulinitet, kraft og pondus.

Kontakt

Har du spørsmål om profilen
og hvordan vi bruker den?

Ta kontakt med:
Kjersti E. Aronsen
Mobil: 930 80 098
Send e-post