Ny rapport om den nordiske modellen og EU-reguleringer

Rapporten gjennomgår implementeringen av EU direktiver i fem nordiske land.

13. februar 2018

Den nordiske finansnæringen er påvirket av en rekke sammenfallende endringer, blant annet større regulatoriske krav fra EU. EU har siden finanskrisen i 2008 vedtatt mer enn 40 direktiver. Disse har som mål å sikre en sunn og stabil finanssektor i Europa som vekker tillit blant kunder. Norge som EØS-land har også innført direktivene.

Vi får ofte høre om hvordan dette påvirker rammebetingelsene for finansinstitusjoner. Hvilken effekt har så denne massive reguleringsiveren og påfølgende lovendringer hatt for de som er ansatt i finansnæringen? Sitter Brussel med oversikten over hvordan trepartsamarbeidet fungerer når de skal regulere nordiske finansinstitusjoner? Vil den nordiske modellen som inkluderer de ansatte som premissleverandør i eierstyring og selskapsledelse – og som vi anser som vellykket – overleve denne overhalingen?

Ja, mener Alexandra Horváthová, ass. Professor ved Copenhagen Business School (CBS). Hun har laget en rapport om temaet, som har fått finansiell støtte fra Nordisk Ministerråd og de nordiske finansforbundene gjennom Nordic Financial Unions (NFU).

I mange tilfeller er opp til det enkelte land å tilpasse direktivene til nasjonal lovgivning når det gjelder ansattes innflytelse, ofte referert til som det nasjonale handlingsrommet. Flere av direktivene tar hensyn til nasjonal lovgivning for styrerepresentasjon, medbestemmelse, kompetanseheving og beskyttelse av varslere. NFU har som lobbyorganisasjon løftet interessene til nordiske finansansatte inn til EU i forkant av lovgivningsprosessene som nå er analysert.

Ettersom alle direktivene ennå ikke er implementert, så gjør Horváthová oppmerksom på at prosessene må overvåkes nøye også i fremtiden.

Les hele rapporten: Nordic Implementation of EU Financial Rules

Internasjonalt engasjement
Internasjonalt engasjement

EU-relatert arbeid utgjør den største delen av vårt internasjonale engasjement. Vi samarbeider med Yrkesesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Nordic Financial Unions (NFU) og Union Network international (UNI).

Les mer om hvorfor vi samarbeider