Rettigheter og arbeidsvilkår

Omstilling og nedbemanning

Finn ut hvilke rettigheter du har dersom bedriften du jobber i skal fusjonere, omstrukturere eller nedbemanne.

10 råd om sluttpakke

Hva gjør du hvis du får tilbud om sluttpakke? Vi gir deg 10 generelle råd.

Oppsigelse

Se hvilke rettigheter og muligheter du har dersom du mottar oppsigelse fra din arbeidsgiver.

Arbeidstid

Med arbeidstid menes den tiden arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver.

Svangerskap og småbarnsforeldre

Nettopp fått barn eller planlegger å få barn? Finn ut hvilke rettigheter du og dere har i forbindelse med svangerskap og som småbarnsforeldre.

Ungdom og sommerjobb

Mange lurer på hva ungdommer kan kreve av arbeidsgiver når man har sommerjobb. Her er syv punkter det er kjekt å kjenne til:

Ferie og feriepenger

Det er mange myter på dette området. Vi gir deg fakta om ferie og feriepenger.