Full fart i læringen

I Telenor har de skjønt det.  Ingen er utlært, hverken når de har vært i en jobb lenge eller når de er nye i den.  Det gjøres heller ikke forskjell på folk i ulike stillinger.  Ledere og medarbeidere skal bruke 40 timer i året på å lære noe nytt.  Kudos, Telenor!

Bedriften foreslår hva du bør lære for å øke kompetansen.   Alle må ta ansvar for å bli relevante, sier Telenors nye HR-direktør Cecilie Blydt Heuch.  Dette er tøffe greier.  Balanse mellom bedriftens og den ansattes behov.  Det er all grunn til å følge Telenor nøye.  Dette har de planlagt å lykkes med.

I Finansnæringen har det vært fokus på kompetanse så lenge jeg kan huske.  Vel og bra.  Det er styrker og svakheter i hvordan det tilbys, gjennomføres og hva kompetansen brukes til.  Det er fint å bli bedre i jobben sin.  Men det er kanskje der problemet oppstår.  Den jobben jeg har idag er i endring.  Det betyr at å bli bedre i det jeg gjør idag, får mindre verdi imorgen.  Når finansbedriften sier at vi mangler ny kompetanse er det viktig at det skal satses på både de som er der idag og de som kommer inn i bedriften etterhvert.  Rune Bjerke sier at det er mer lønnsomt å satse på og videreutvikle ansatte som er i bedriften enn å kjøpe dem ut.  Nye takter, der altså.  Og han har satt fingeren der Finansforbundet ønsker det.  Vi skal videre og bygge ny kompetanse på grunnmuren og veggene av det vi har fra før.

Når Telenor sier at alle skal bruke 40 timer i året på læring, så sier de flere ting.  De sier at dette kommer vi til å måle dere på.  Læring er et SKAL-punkt.  De sier også med ettertrykk at ALLE skal lære.  At du kommer med rykende fersk utdannelse inn i bedriften fritar deg ikke fra ny læring.  Og selv om du er supergod fra før og har tolv års fartstid – du skal lære noe mer og nytt.  Heuch lager kultur av læring.  Det kommer hun til å få kred for.

Så nå, folkens, nå er det full fart i læringen.  Tenk på at du vil være relevant og attraktiv.  Spør bedriften hva de behøver.  Fortell bedriften din hva den behøver om noe tid.  Fortell hvordan du kommer til å være bedriftens viktigste ressurs.  Finansforbundet kommer til å hjelpe deg en bit på veien du velger å gå.

Bedrifter som satser på sine ansatte kommer til å være de mest populære.  Bedrifter som ikke satser på sine ansatte kommer til å tape i lengden.  Enkel matematikk?  Sånn vil det bli!