Ett skritt nærmere egen pensjonskonto

Vil du styre din egen pensjonskonto? Vi har tatt til orde for en slik ordning, og nå foreslår regjeringen nye pensjonsregler.

Sjekker opp
24. november 2017

Finansdepartementets forslag til endringer i innskuddspensjonsloven åpner for at 1,8 millioner arbeidstakere i privat sektor kan samle sin pensjonskapital på én pensjonskonto. Departementet foreslår også å fjerne dagens regel om at du må være ansatt i 12 måneder for å få pensjon.

– Forslaget fra regjeringen er i tråd med det vi i Finansforbundet og YS Privat har etterlyst før høringsrunden som nå er i gang, sier sjeføkonom i Finansforbundet Sven Eide.

Deler på kostnadene

Det gjelder også fordelingen av kostnadene. Regjeringen foreslår at arbeidstakeren betaler for tidligere opptjent kapital mens nåværende arbeidsgiver betaler for den aktive opptjeningen.

Sven Eide Sjeføkonom

« En slik kostnadsfordeling vil virke nøytralt på arbeidsmarkedet og ikke stå i veien for nyansettelser. Det er positivt både for arbeidstakere og arbeidsgivere. »

Høringsfristen er 21. februar 2018. Så skal Stortinget ta stilling til lovendringsforslaget, sannsynligvis i løpet av 2018.

Dette kan bli den nye pensjonen til 1,8 millioner nordmenn (vg.no)

Du får mer ansvar for egen pensjon

Pensjon er pengene du skal leve av som pensjonist, når du ikke lenger har arbeidsinntekt.

Etter pensjonsreformen i 2011 har de fleste bedriftene i vår næring lukket ordningen med ytelsespensjon, og gått over til Innskuddspensjon (ITP) for nyansatte. Det betyr større ansvar for deg: Du må trolig både spare mer selv og/eller jobbe lenger enn tidligere, for å få utbetalt det samme som dagens pensjonister.

Les mer om pensjon