Streik i finanssektoren i Finland

Riksmegler Minna Helle har kalt inn partene til nytt møte torsdag 11. januar.

09. januar 2018

 Det ble gjennomført en varslet streik 4. og 5. januar, men det er ikke varslet om flere streiker fremover.

Pål Adrian Hellman Forbundsleder

« Vi støtter våre kolleger i Finland. Våre medlemmer i Norge skal ikke utføre arbeid som skyldes denne konflikten. »

Støtte fra hele Norden

Nordic Financial Unions, som representerer finansansatte i syv forbund i Danmark, Sverige, Island, Finland og Norge, har aktivt gått ut med støtte til streiken.

Ett sentralt element i konflikten i Finland er at arbeidsgiverne ikke vil kompensere for all ubekvem arbeidstid.

Streiken er lovlig varslet og gjaldt i første omgang perioden 28. desember 2017 kl. 06.00 til 29. desember kl. 24.00. Partene har ikke oppnådd enighet gjennom mekling, og streiken fortsatte 4. og 5. januar 2018.

Dersom konflikten får konsekvenser for norske finansinstitusjoner og ansatte, er det i utgangspunktet et forbud for våre medlemmer å utføre streikepåvirket arbeid fra finske banker. Det er våre hovedtillitsvalgte sitt ansvar å påse dette i den enkelte bedrift.

Vi anser det pr i dag lite sannsynlig at konflikten i Finland vil få konsekvenser i Norge for det tidsrommet som er varslet.

Status i meklingen

Les mer om bakgrunnen for konflikten på nettsidene til Pro

Kontaktperson i Finansforbundet

Anne Cecilie Andresen, Spesialrådgiver kollektiv arbeidsrett

aca@finansforbundet.no

Mobil: 926 63 319