Taushetserklæring for tillitsvalgte

Personvernerklæring / taushetserklæring

Jeg er kjent med at fagforeningsmedlemskap er en sensitiv personopplysning, og jeg forplikter meg til å behandle medlemslister med fortrolighet.

Jeg er kjent med at det er utarbeidet rutiner for tillitsvalgtes behandling av personopplysninger, og forplikter meg til å overholde disse.

Jeg erkjenner at jeg i egenskap av min rolle som tillitsvalgt i Finansforbundet har taushetsplikt om fortrolig informasjon som jeg gjennom mitt arbeid får kjennskap til.

Taushetsplikten gjelder alle saken/forholdet må ansees uvedkommende, ikke bare utad. Taushetsplikten gjelder også etter at mitt tillitsverv opphører.

Manglende overholdelse av retningslinjer for personvern og brudd på taushetsplikten kan gi grunnlag for opphør av tillitsverv og erstatningsansvar.

(Kontakt Finansforbundets personvernombud ved spørsmål)