12,5 til 12 måneders lønnsystem?

Ordningen med 12,5 måneders lønn er standarden i tariffområdet bank og forsikring. Det er imidlertid åpent for overgang til 12 måneders lønn dersom de lokale parter blir enige om det.

Lønner deg seg? Intuitivt skulle en tro at en fordeling av årslønnen på 12 måneder i stedet for 12,5 måneder er nøytral for den ansattes lommebok. Det er feil. Mekanismen bak feriepengeberegningen utløser et kompensasjonsbehov på 0,5 % av årslønnen.

Vi har laget et notat som belyser de ulike økonomiske effektene av en overgang fra 12,5 til 12 måneders lønn.