Oppføringer av samuel

Tillitsvervet

Her er det samlet faginformasjon om arbeidsrettslige tema, arbeidsmetodikk, likelønn og mye mer.

Tillitsvalgtundersøkelse

Undersøkelsen er viktig for å sikre at vi gir deg den støtten som du trenger. Vi ber om at alle tillitsvalgte besvarer undersøkelsen slik at vi sammen kan bli det beste forbundet.

Digital foretningsforståelse

Men hva skjer når bedriften og omgivelsene endres grunnet det digitale? Hvordan skal man da forstå hva som påvirker forretningsdriften, og hvilken rolle har du som tillitsvalgt i dette? 

Skanska

Høyesterett har slått fast at ansiennitetsprinsippet fortsatt skal være et like viktig kriterium ved utvelgelse til nedbemanninger.