Oppføringer av Samuel Haugum

Ferie

Nå sommeren nærmer seg, blir arbeidstakere opptatt av ferie. Ikke minst er de opptatt av reglene knyttet til avvikling av ferie og feriepenger.