Til forskjell fra en ordinær oppsigelse – hvor arbeidsforholdet opphører – er en endringsoppsigelse en fortsettelse av arbeidsforholdet på endrede vilkår.

Som tillitsvalgt i Finansforbundet, er du jevnlige drøftinger eller forhandlinger med ledelsen om saker som er av stor betydning for medlemmene dine.

Robotiseringsteknologien utvikler seg hurtig, og en stor del av teknologien kan kjøpes som hyllevare og kan dermed endre bedriften din svært raskt.

Å ta på seg et styreverv er spennende. Det gir innflytelse og påvirkningsmuligheter på en annen måte enn du har som tillitsvalgt. Du får kunnskap om bedriften, om strategi, økonomi og generelt styrearbeid.

Når du er helt ny som tillitsvalgt, er det viktig å avklare de forventningene dine medlemmer og kolleger har til deg.