18. desember 2018 ble partene i arbeidslivet enige om en ny IA-avtale som løper fram til 2022.

Hvordan kan du som tillitsvalgt bidra til at dine medlemmer er best mulig forberedt til lønnssamtalene? Her kommer noen tips som du gjerne kan dele med medlemmene dine i et medlemsmøte.

Uttrykket «grønn finans» handler om å sikre en bærekraftig utvikling av både samfunn og næring. Det handler også om å skape attraktive og meningsfylte arbeidsplasser.

7% av finansansatte jobber hos en arbeidsgiver som ikke innbetaler pensjonsinnskudd for de første 100.000 kr i lønn. Det viser Finansforbundets ferske undersøkelse om pensjonsordninger i næringen.

I Finans Norge-området ble det en endring i lønnsmodellen i årets forhandlinger. Her ble partene enige om å gå fra 12,5 måneders lønn til 12 måneders «jevn» lønn.

«Ansatte som er i foreldrepermisjon i minimum 5 måneder skal gis minst ett lønnstrinn ved gjeninntreden»

Vi vant i Høyesterett på dette temaet. Full seier for medlemmet, og en prinsipiell dom.

Finansforbundets forbundsstyre vedtar policydokumenter på områder som er viktige for medlemmer og ansatte i finansnæringen.

I Norge er arbeidslivet godt organisert. Det er klare regler for når man skal forhandle og når man kan gå til streik.

I disse sommerdager er det lansert en film om ferie på Facebook. Her møter vi en kokk som tolker ferieloven gjennom en tre-retters middag.