Høyesterett har slått fast at ansiennitetsprinsippet fortsatt skal være et like viktig kriterium ved utvelgelse til nedbemanninger.

Vårt internasjonale arbeid er viktig for å utvikle og bevare de ansattes rett til å påvirke sin egen og bedriftens utvikling i et stadig mer internasjonalisert arbeids- og næringsliv.

Den 13. og 14. februar samlet vi 113 nye tillitsvalgte på Gardermoen til grunnopplæring. Det ble to dager stappfulle med foredrag og gruppearbeid om mange forskjellige tema.

Hvert tredje år avholdes landsmøtet i Finansforbundet. Landsmøtet er Finansforbundets høyeste myndighet, og her fattes viktige beslutninger blant annet om vårt politiske program, økonomi, endring i vedtekter og valg av nytt forbundsstyre.

En virksomhetsoverdragelse er når en virksomhet, eller del av en virksomhet overdras til en annen arbeidsgiver, og beholder sin identitet etter overføringen.

I vervet som tillitsvalgt reiser man gjerne noen turer med fly og/eller bor på hotell i løpet av et år.

I år går vi inn i et såkalt mellomoppgjør. Det vil si at forhandlingene mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene denne våren handler om lønn.

18. desember 2018 ble partene i arbeidslivet enige om en ny IA-avtale som løper fram til 2022.

Hvordan kan du som tillitsvalgt bidra til at dine medlemmer er best mulig forberedt til lønnssamtalene? Her kommer noen tips som du gjerne kan dele med medlemmene dine i et medlemsmøte.

Uttrykket «grønn finans» handler om å sikre en bærekraftig utvikling av både samfunn og næring. Det handler også om å skape attraktive og meningsfylte arbeidsplasser.