Her er det samlet faginformasjon om arbeidsrettslige tema, arbeidsmetodikk, likelønn og mye mer.

En toppkarriere i kundefront i finans lar seg dårlig kombinere med normalt familieliv.

Undersøkelsen er viktig for å sikre at vi gir deg den støtten som du trenger. Vi ber om at alle tillitsvalgte besvarer undersøkelsen slik at vi sammen kan bli det beste forbundet.

Kurset holdes på Quality Hotel Olavsgaard på Skjetten 5. og 6. juni. Påmeldingsfristen er 23. april.

Men hva skjer når bedriften og omgivelsene endres grunnet det digitale? Hvordan skal man da forstå hva som påvirker forretningsdriften, og hvilken rolle har du som tillitsvalgt i dette? 

Høyesterett har slått fast at ansiennitetsprinsippet fortsatt skal være et like viktig kriterium ved utvelgelse til nedbemanninger.

Vårt internasjonale arbeid er viktig for å utvikle og bevare de ansattes rett til å påvirke sin egen og bedriftens utvikling i et stadig mer internasjonalisert arbeids- og næringsliv.

En virksomhetsoverdragelse er når en virksomhet, eller del av en virksomhet overdras til en annen arbeidsgiver, og beholder sin identitet etter overføringen.

I vervet som tillitsvalgt reiser man gjerne noen turer med fly og/eller bor på hotell i løpet av et år.